1. Özel Güvenlik Çıkmış Sınav Soruları

1. Özel Güvenlik Çıkmış Sınav Soruları

1. Özel Güvenlik Çıkmış Sınav Soruları
Yayınlama: 13.10.2022
13
A+
A-

1. Özel Güvenlik Çıkmış Sınav Soruları

1. Özel güvenlik görevlisinin çalışma iznini alması için gereken sağlık raporunda aşağıdakilerden hangisi aranmaz?

a) Kardiyoloji
b) KBB
c) Göz
d) Psikiyatri
e) Nöroloji

Özel güvenlik görevlisinin çalışma iznini alması için gereken sağlık raporunda kardiyolojik sorunlara bakılmaz. Buna göre doğru cevap a seçeneği kardiyoloji olacaktır.

2. Silahlı özel güvenlik görevlilerinin yenileme eğitimi kaç saattir?

a) 40
b) 50
c) 60
d) 55
e) Hiçbiri

Silahlı özel güvenlik görevlilerinin yenileme eğitimi 60 saattir. Buna göre doğru cevap c seçeneği 60 olacaktır.

3. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden değildir?

a) Kimlik sorma
b) Yakalama
c) Arama
d) Emanete alma
e) Kimlik tespiti

Kimlik tespiti özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden değildir. Doğru cevap e seçeneği kimlik tespiti olacaktır.

4. Görev alanında işlenen bir suçun failini yakalayan özel güvenlik görevlisi hangi görevini yapmıştır?

a) Önleyici görev
b) İdari görev
c) Özel kolluk görevi
d) Kişisel görev
e) Adli görev

Görev alanında işlenen bir suçun failini yakalayan özel güvenlik görevlisi adli görevini yapmıştır. Doğru cevap e seçeneği adli görev olacaktır.

5. Üzerinde silah bulunan kişi özel güvenlik görevlisinin düzenlediği tutanağı imzalamazsa ne olur?

a) İmzalamadığı tutanağa yazılır.
b) Zorla imzalatılır.
c) İmzalayacağı yeni bir tutanak hazırlanır.
d) Cezası artırılır.
e) Tutuklanır

Üzerinde silah bulunan kişi özel güvenlik görevlisinin düzenlediği tutanağı imzalamazsa imzalamadığı tutanağa yazılır. Doğru cevap a seçeneği imzalamadığı tutanağa yazılır olacaktır.

6. Meşhut cürüm (suç üstü) halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?

a) Polisin
b) Kamu kolluğunun
c) Özel güvenlik görevlisinin
d) Herkesin
e) Mağdurun

Meşhut cürüm (suç üstü) halinde herkesin yakalama yetkisi vardır. Buna göre doğru cevap d seçeneği herkesin olacaktır.

7. Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde çalışan özel güvenlik görevlisi silah taşıyabilir?

a) Üniversitede
b) Alışveriş merkezinde
c) Spor müsabakalarında
d) Sağlık tesislerinde
e) Sahne gösterileri ve özel toplantılarda

Alışveriş merkezinde çalışan özel güvenlik görevlisi silah taşıyabilir. Doğru cevap b seçeneği alışveriş merkezinde olacaktır.

8. Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?

a) Alıkoyma
b) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
c) Görevi kötüye kullanma
d) Görevi ihmal
e) Amirin emrine muhalefet

Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunu işlemiştir. Doğru cevap b seçeneği kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma olacaktır.

9. Özel güvenlik şirketinde çalışan bir özel güvenlik görevlisinin disiplin kuralları hangisinde yer almaz?

a) Devlet Memurları Kanunu
b) İş Kanunu
c) Toplu İş Sözleşmesi
d) Hizmet Akdi
e) Görev Talimatı

Özel güvenlik şirketinde çalışan bir özel güvenlik görevlisinin disiplin kuralları Devlet Memurları Kanununda yer almaz. Buna göre doğru cevap a seçeneği Devlet Memurları Kanunu olacaktır.

10. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yaptığı adli arama kapsamına girer?

a) Suç delillerini elde etme
b) Kişilerin üstlerini arama
c) Spor müsabakalarında kimlik sorma
d) Kapalı alanlarda arama yapma
e) Hepsi

Suç delillerini elde etme özel güvenlik görevlilerinin yaptığı adli arama kapsamına girer. Doğru cevap a seçeneği suç delillerini elde etme olacaktır.

11. Özel güvenlik görevlileri aşağıda belirtilen hangi yerlerde önleme araması görevini yerine getirir?

a) Kamuya açık alanlarda
b) Meskenlerde ve müştemilatlarda
c) Toplantı, konser ve spor müsabakalarında
d) Otolarda ve toplu taşıma araçlarında
e) Hiçbiri

Özel güvenlik görevlileri toplantı, konser ve spor müsabakalarında önleme araması görevini yerine getirir. Buna göre doğru cevap c seçeneği toplantı, konser ve spor müsabakalarında olacaktır.

12. Özel güvenlik görevlileri aşağıdaki hangi şartlarda CMUK 157’ye göre yakalama yetkisini yerine getirir?

a) Herhangi bir olay olduğunda olay mahallinde görevini yerine getiren memura görevini yaparken kasten ihlalde bulunanları
b) Suç unsurlarını saklayanları
c) Sarhoş ve kimliksiz olanları
d) Suç işlenmesine devam edenleri
e) Trafik kazası suçlularını

Özel güvenlik görevlileri herhangi bir olay olduğunda olay mahallinde görevini yerine getiren memura görevini yaparken kasten ihlalde bulunanları CMUK 157’ye göre yakalama yetkisini yerine getirir. Doğru cevap a seçeneği herhangi bir olay olduğunda olay mahallinde görevini yerine getiren memura görevini yaparken kasten ihlalde bulunanları olacaktır.

13. Özel güvenlik görevlileri görev alanları içerisinde bir suçla karşılaşırlarsa ne yaparlar?

a) Suça el koyar.
b) Suçun devamını engeller.
c) Sanığı tespit eder ve yakalar.
d) Olay yerini ve suç delillerini muhafaza eder.
e) Hepsi

Özel güvenlik görevlileri görev alanları içerisinde bir suçla karşılaşırlarsa suça el koyma, suçun devamını engelleme, sanığı tespit edip yakalama, olay yerini ve suç delillerini muhafaza etme görevleri vardır. Buna göre doğru cevap e seçeneği hepsi olacaktır.

14. 5188 Sayılı Kanunun özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk kişilerine ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?

a) Ek önlemler alma yükümlülüğü
b) Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü
c) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
d) Temel eğitim alma yükümlülüğü
e) Hiçbiri

5188 Sayılı Kanunun özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk kişilerine ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğüdür. Buna göre doğru cevap c seçeneği özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü olacaktır.

15. Hangisi 5188 Sayılı Kanunda özel güvenlik görevlileri ile ilgili getirilen yasaklardan değildir?

a) Özel güvenlik personelinin Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılma yasağı
b) Özel güvenlik görevlisinin kimlik kartını başkasına kullandırma yasağı
c) Özel güvenlik görevlisinin ateşli silahını Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanma yasağı
d) Özel güvenlik görevlisinin sendikal faaliyetlere katılma yasağı
e) Özel güvenlik görevlisinin greve katılma yasağı

Özel güvenlik görevlisinin sendikal faaliyetlere katılma yasağı 5188 Sayılı Kanunda özel güvenlik görevlileri ile ilgili getirilen yasaklardan değildir. Doğru cevap d seçeneği özel güvenlik görevlisinin sendikal faaliyetlere katılma yasağı olacaktır.

16. Bir mal üzerindeki zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına ne denir?

a) Önleme yakalaması
b) Adli arama
c) Adli zapt etme
d) El koyma
e) Mülkiyet hakkını ihlal

Bir mal üzerindeki zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına el koyma denir. Doğru cevap d seçeneği el koyma olacaktır.

17. “Özel güvenlik görevlisi, görev alanı olan sitenin içinde ve görevi sırasında hırsızlık yapan bir kişiyi suç üstündeyken fark ederek yakalamak amacıyla kovalamış ve bu esnada hırsızın kaçtığı site içindeki bir eve de girmiştir.” Özel güvenlik görevlisinin bu örnek olaydaki davranışını aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tanımlar?

a) Konut dokunulmazlığının ihlalidir.
b) Özel güvenlik görevlisi görevi kötüye kullanma suçunu işlemiştir.
c) Suçüstü hali söz konusu olduğu için hukuka uygundur.
d) Özel güvenlik görevlisinin eve girme yetkisi yoktur.
e) Kişi dokunulmazlığının ihlalidir.

Özel güvenlik görevlisi, görev alanı olan sitenin içinde ve görevi sırasında hırsızlık yapan bir kişiyi suç üstündeyken fark ederek yakalamak amacıyla kovalamış ve bu esnada hırsızın kaçtığı site içindeki bir eve de girmiştir. Özel güvenlik görevlisinin bu olayı suçüstü hali söz konusu olduğu için hukuka uygundur. Doğru cevap c seçeneği suçüstü hali söz konusu olduğu için hukuka uygundur olacaktır.

18. Para taşıma görevi üstlenmiş olan özel güvenlik görevlisinin görev alanı neresidir?

a) Paranın teslim alındığı yerdir.
b) Paranın teslim edildiği yerdir.
c) Paranın teslim alındığı ve taşındığı yerdir.
d) Paranın teslim alındığı ve teslim edildiği yerdir.
e) Paranın teslim alındığı yer, taşındığı güzergâh ve teslim edildiği yerdir.

Para taşıma görevi üstlenmiş olan özel güvenlik görevlisinin görev alanı paranın teslim alındığı yer, taşındığı güzergâh ve teslim edildiği yerdir. Doğru cevap e seçeneği paranın teslim alındığı yer, taşındığı güzergâh ve teslim edildiği yerdir olacaktır.

19. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevi değildir?

a) Görev alanında ve görevi sırasında önleme araması yapmak
b) Adli arama sonucu bulduğu delili incelemek
c) Suçta kullanılma ihtimali olan eşyaya el koymak
d) Yakaladığı şüpheliyi genel kolluğa teslim etmek
e) Görev alanına girenlerin eşyalarını X-Ray cihazından geçirmek

Adli arama sonucu bulduğu delili incelemek özel güvenlik görevlisinin görevi değildir. Doğru cevap b seçeneği adli arama sonucu bulduğu delili incelemek olacaktır.

20. Özel güvenlik görevlisinin hukuka aykırı olarak yaptığı arama sonucu ele geçen delil ne olacaktır?

a) Delil incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilecektir.
b) Delil suç unsuru değilse özel güvenlik görevlisi tarafından atılmalıdır.
c) Delil olma özelliğini yitirecektir.
d) Delil nasıl ele geçerse geçsin önemini yitirmeyecektir.
e) Hiçbir

Özel güvenlik görevlisinin hukuka aykırı olarak yaptığı arama sonucu ele geçen delil delil olma özelliğini yitirecektir. Buna göre c seçeneği delil olma özelliğini yitirecektir olacaktır.

21. Genel kolluk kuvvetleri aşağıdakilerden hangileridir?

a) Belediye Zabıtası – Polis – Jandarma
b) Özel Güvenlik Teşkilatı – Gümrük Muhafaza Teşkilatı – Sahil Güvenlik Teşkilatı
c) Polis – Jandarma – Sahil Güvenlik Teşkilatı
d) Belediye Zabıtası – Gümrük Muhafaza Teşkilatı – Sahil Güvenlik Teşkilatı
e) Polis – Gümrük Muhafaza Teşkilatı – Jandarma

Genel kolluk kuvvetleri polis, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatıdır. Doğru cevap c seçeneği Polis – Jandarma – Sahil Güvenlik Teşkilatı olacaktır.

22. Kontrol noktasında üstünü ve eşyalarını aratmak istemeyen kişiye ne yapılır?

a) Kişinin üstü ve eşyaları zorla da olsa aranır.
b) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilir.
c) Konu genel kolluğa bildirilir.
d) Kişinin üstü ve eşyalarının aranması için ısrar edilmez ancak içeriye girişine de izin verilmez.
e) Kişinin üstü aranmasa bile eşyaları muhakkak aranır.

Kontrol noktasında üstünü ve eşyalarını aratmak istemeyen kişinin üstü ve eşyalarının aranması için ısrar edilmez ancak içeriye girişine de izin verilmez. Doğru cevap d seçeneği kişinin üstü ve eşyalarının aranması için ısrar edilmez ancak içeriye girişine de izin verilmez olacaktır.

23. Devriye hizmeti nedir?

a) Önleyici güvenlik hizmetinin en etkin uygulamasıdır.
b) Bir çeşit yangın söndürme hizmetidir.
c) Adli kolluk hizmetidir.
d) Özel güvenlik teşkilatının eğitiminin yapılmasıdır.
e) Gümrük kapılarından giren çıkanların kontrol hizmetidir.

Devriye hizmeti önleyici güvenlik hizmetinin en etkin uygulamasıdır. Doğru cevap a seçeneği önleyici güvenlik hizmetinin en etkin uygulamasıdır olacaktır.

24. Nokta görevlisi aşağıda belirtilen davranışlardan hangisini yapamaz?

a) Adres soranlara yardımcı olur.
b) Noktanın yakın çevresinde gezinebilir.
c) Nokta yakınında dilenci, sarhoş ve seyyar satıcıların bulunmasına izin vermez.
d) Nokta içerisine ziyaretçisini alıp ağırlayabilir.
e) Nokta alanı ve yakın çevresinde alakasız araçların park etmesine izin vermez.

Nokta görevlisi nokta içerisine ziyaretçisini alıp ağırlayabilir. Doğru cevap d seçeneği nokta içerisine ziyaretçisini alıp ağırlayabilir olacaktır.

25. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu güvenlik önlemlerindendir?

a) Personel güvenliği – Fiziki güvenlik ve nöbet hizmetleri
b) Evrak ve haberleşme güvenliği – Yangınlardan korunma
c) Sabotaj ve terör olaylarından korunma
d) Yıkıcı ve bölücü faaliyetlerden korunma
e) Hepsi

Personel güvenliği, fiziki güvenlik ve nöbet hizmetleri, evrak ve haberleşme güvenliği, yangınlardan korunma, sabotaj ve terör olaylarından korunma, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerden korunma koruyucu güvenlik önlemlerindendir. Buna göre doğru cevap e seçeneği hepsi olacaktır.

26. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin kullanamayacağı yetkilerdendir?

a) Parmak izi ve fotoğraf almak
b) Olay yeri çevre emniyetini almak
c) Delilleri muhafaza etmek
d) Kimlik sormak
e) Tabii afetlerde işyeri ve konutlara girmek

Parmak izi ve fotoğraf almak özel güvenlik görevlilerinin kullanamayacağı yetkilerdendir. Doğru cevap a seçeneği parmak izi ve fotoğraf almak olacaktır.

27. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi devriyesinin temel görevi değildir?

a) Önleyici görevleri
b) Koruyucu görevleri
c) Yardım görevleri
d) Adli görevleri
e) Genel güvenlik ve genel asayiş görevi

Genel güvenlik ve genel asayiş görevi özel güvenlik görevlisi devriyesinin temel görevi değildir. Doğru cevap e seçeneği genel güvenlik ve genel asayiş görevi olacaktır.

28. Özel güvenlik görevlisi kimlik sorma yetkisini hangi yasadan alır?

a) 2559 Sayılı Kanun
b) 5188 Sayılı Kanun
c) 3005 Sayılı Kanun
d) 6136 Sayılı Kanun
e) Hepsi

Özel güvenlik görevlisi kimlik sorma yetkisini 5188 sayılı kanundan alır. Doğru cevap b seçeneği 5188 Sayılı Kanun olacaktır.

29. Yakalama işleminden sonra yapılacak tutanakta belirtilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Şahıs direndiği için zor kullanılmışsa tutanağa yazılır.
b) Yakalama sebebi belirtilir.
c) Elde edilen delillerden bahsedilir.
d) Yakalama esnasında şahıs yaralanmışsa belirtilir.
e) Hepsi

Yakalama işleminden sonra yapılacak tutanakta belirtilmesi gereken hususlar şahıs direndiği için zor kullanılmışsa tutanağa yazılır, yakalama sebebi belirtilir, elde edilen delillerden bahsedilir ve yakalama esnasında şahıs yaralanmışsa belirtilir. Buna göre doğru cevap e seçeneği hepsi olacaktır.

30. İşlenen bir suçun aydınlatılabilmesi için; suçun iz ve delillerinin elde edilmesi amacıyla yapılan arama ne tür aramadır?

a) Adli amaçlı arama
b) Önleme amaçlı arama
c) Genel arama
d) Muvafakatli arama
e) Özel arama

İşlenen bir suçun aydınlatılabilmesi için; suçun iz ve delillerinin elde edilmesi amacıyla yapılan aramaya adli amaçlı arama denir. Doğru cevap a seçeneği adli amaçlı arama olacaktır.

31. Olay yerinden uzaklaşan şüpheli bir şahsın eşkali ile ilgili hangi hususlara öncelikle dikkat edilmelidir?

a) Elbisesi
b) Ayakkabısı
c) Saç rengi
d) Boy, tahmini kilo, yüz şekli, vücudunda herhangi bir hasar olup olmadığı, yaralı olup olmadığı
e) Hiçbiri

Olay yerinden uzaklaşan şüpheli bir şahsın eşkali ile ilgili boy, tahmini kilo, yüz şekli, vücudunda herhangi bir hasar olup olmadığı, yaralı olup olmadığı gibi kriterlere dikkat edilmelidir. Doğru cevap d seçeneği boy, tahmini kilo, yüz şekli, vücudunda herhangi bir hasar olup olmadığı, yaralı olup olmadığı olacaktır.

32. Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarıyla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçirilmesine ne denir?

a) İfade alma
b) Tutanak
c) Özet çıkarma
d) Not alma
e) Rapor yazma

Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarıyla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçirilmesine not alma denir. Doğru cevap d seçeneği not alma olacaktır.

33. Herhangi bir iş veya olay sonucu yapılanların, elde edilen bilgi, belge, duyum ve düşüncelerin belirli bir düzen dahilinde yazılı olarak bildirilmesine ne denir?

a) Tutanak tutma
b) Not alma
c) İfade alma
d) Özet çıkarma
e) Rapor yazma

Herhangi bir iş veya olay sonucu yapılanların, elde edilen bilgi, belge, duyum ve düşüncelerin belirli bir düzen dahilinde yazılı olarak bildirilmesine rapor yazma denir. Doğru cevap e seçeneği rapor yazma olacaktır.

34. Tutanağın adli soruşturma safhası itibariyle hazırlık soruşturması bakımından anlam ifade edebilmesi için en az kaç resmi görevli tarafından imzalanması gerekir?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

Tutanağın adli soruşturma safhası itibariyle hazırlık soruşturması bakımından anlam ifade edebilmesi için en az 2 resmi görevli tarafından imzalanması gerekir. Doğru cevap b seçeneği 2 olacaktır.

35. Aşağıda belirtilenlerden, tutanakların ortak özelliklerinden olmayan hangisidir?

a) İçeriği yansıtan bir başlık olması
b) Konunun yada olayın öğreniliş şeklinin belirtilmesi
c) Şüpheli, tanık, müşteki veya mağdura ait açık kimlik bilgisinin yer alması
d) Şahısların ifadelerinin alınması
e) Olayın meydana geldiği veya işlemin yapıldığı yer ile ilgili bilgilerin yer alması

Şahısların ifadelerinin alınması tutanakların ortak özelliklerinden değildir. Doğru cevap d seçeneği şahısların ifadelerinin alınması olacaktır.

36. Kamu güvenliği ve düzenine veya kişinin can ve mal güvenliğine yönelik bir tehlikenin ortadan kaldırılması için, denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, emare veya delil bulunan kişinin özgürlüğünün fiilen geçici olarak kısıtlanmasına ne denir?

a) Zapt etme
b) Nezarete alma
c) Yakalama
d) Gözetim altına alma
e) El koyma

Kamu güvenliği ve düzenine veya kişinin can ve mal güvenliğine yönelik bir tehlikenin ortadan kaldırılması için, denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, emare veya delil bulunan kişinin özgürlüğünün fiilen geçici olarak kısıtlanmasına yakalama denir. Doğru cevap c seçeneği yakalama olacaktır.

37. Halkla ilişkilerin usul ve şekillerinden olmayan davranış aşağıdakilerden hangisidir?

a) İlgi ve güler yüz göstermek
b) Medeni ve ciddi bir tavır takınmak
c) Asık suratlı ve asabi davranmak
d) Terbiyeli ve nazik bir dil kullanmak
e) İşi çabuklaştırmak, bitirmek

Halkla ilişkilerin usul ve şekillerinden olmayan davranış asık suratlı ve asabi davranmaktır. Doğru cevap c seçeneği asık suratlı ve asabi davranmak olacaktır.

38. Başarılı iletişim kurallarının arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Karşımızdaki kişilere saygı duymak
b) Gerçekçi ve doğal davranmak
c) Empati
d) Uzun boylu olmak
e) Motivasyon

Başarılı iletişim kurallarının arasında uzun boylu olmak yer almaz. Doğru cevap d seçeneği uzun boylu olmak olacaktır.

39. Kendimizi karşımızdaki insanın yerine koyarak onun gibi düşünüp hissetmeye çalışmak aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

a) Motivasyon
b) Empati
c) İç güdü
d) Tutum
e) Önyargı

Kendimizi karşımızdaki insanın yerine koyarak onun gibi düşünüp hissetmeye çalışmaya empati denir. Doğru cevap b seçeneği empati olacaktır.

40. Güvenlik alarm sistemleri aşağıdaki prensiplerden hangilerine göre çalışır ?

I. Ses algılanması
II. Bir elektrik devresinin kesilmesi
III. Elektro statik bir alana girilmesi
IV. Titreşim veya hareketin algılanması

a) Hepsi
b) I, II ve IV
c) II ve IV
d) II, III ve IV
e) I, II ve III

Güvenlik alarm sistemleri ses algılanması, bir elektrik devresinin kesilmesi, elektro statik bir alana girilmesi ve titreşim veya hareketin algılanması prensiplerine göre çalışır. Buna göre doğru cevap a seçeneği hepsi olacaktır.

41. Güvenlik kameralarında zoom yapılması ne anlama gelir?

a) Görüntünün açısının değiştirilmesi
b) Görüntünün netlik ayarının yapılması
c) Görüntünün yakınlaştırılması/büyütülmesi
d) Görüntünün 90 derece döndürülmesi
e) Görüntünün renklendirilmesi

Güvenlik kameralarında zoom yapılması görüntünün yakınlaştırılması/büyütülmesi anlamına gelir. Buna göre c seçeneği görüntünün yakınlaştırılması/büyütülmesi olacaktır.

42. Yangın detektörleri hangi özellikleri kullanarak çalışırlar?

I. Duman
II. Işık
III. Isı
IV. Alev

a) I, III ve IV
b) I, II ve III
c) II, III ve IV
d) I ve IV
e) I,II, III ve IV

Yangın detektörleri duman, ısı ve alev özellikleri kullanarak çalışırlar. Buna göre doğru cevap a seçeneği I, III ve IV olacaktır.

43. Aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisi oluşturulan bir manyetik alan içinde maddeleri algılar?

a) Kameralar
b) IR sistemleri
c) Metal detektörleri
d) PIR detektörleri
e) X-Ray cihazları

Metal detektörleri, sistem veya cihazlardan hangisi oluşturulan bir manyetik alan içinde maddeleri algılar. Buna göre c seçeneği metal detektörleri olacaktır.

44. Aşağıdakilerden hangisi yardımcı güvenlik cihazlarından olan el tipi metal detektörlerinin özelliklerinden birisi değildir?

a) Kontrollerde metal madde bulunduğunda, ikinci bir metal madde bulunması ihtimali göz önünde bulundurularak vücudun her bölgesi kontrol edilinceye kadar aramaya devam edilir.
b) Kontrol edilecek kişiler detektöre bir metre mesafede bekletilerek sıra ile kontrol edilir.
c) İncelenen bölgeye 2,5 cm. veya 7,5 cm. mesafeden, paralel tutularak kontrol yapılmalıdır.
d) Islak zemine bırakılmamalıdır.
e) İnsanların baş kısmına tutulmamalıdır.

Kontrol edilecek kişiler detektöre bir metre mesafede bekletilerek sıra ile kontrol edilmesi yardımcı güvenlik cihazlarından olan el tipi metal detektörlerinin özelliklerinden birisi değildir. Buna göre doğru cevap b seçeneği kontrol edilecek kişiler detektöre bir metre mesafede bekletilerek sıra ile kontrol edilir olacaktır.

45. Aşağıdakilerden hangisi meydana gelen bir olay sonrasında, olay yerindeki özel kolluk görevlisinin yapması gereken işlemlerden değildir?

a) Delilleri toplayıp ambalajlamalıdır.
b) Olay yerine tedbirli yaklaşmalı ve olayın olduğu alana girerken mümkün olduğunca potansiyel delil olabilecek eşya ve alana zarar vermeyecek şekilde hareket etmelidir.
c) Olayın halen devam ettiğini varsayarak hareket etmeli ve buna göre dikkatli ve tedbirli olmalıdır.
d) Eğer olay yerinde yaralı varsa acil ilk yardım talep etmelidir.
e) Kendisine veya başka kişilere karşı halen devam etmekte olan veya olabilecek bir tehlikenin olup olmadığını kontrol etmelidir.

Delilleri toplayıp ambalajlamak olay yerindeki özel kolluk görevlisinin yapması gereken işlemlerden değildir. Doğru cevap a seçeneği delilleri toplayıp ambalajlamalıdır olacaktır.

46. Aşağıdakilerden hangisi olay yeri ve maddi suç delillerinin güvenliğini etkileyen faktörlerden değildir?

a) Hava şartları
b) Meraklı kalabalık
c) Şüpheli iş birlikçileri
d) Parmak izi uzmanları
e) Mağdur yada maktulün yakınları

Parmak izi uzmanları, olay yeri ve maddi suç delillerinin güvenliğini etkileyen faktörlerden değildir. Doğru cevap d seçeneği parmak izi uzmanları olacaktır.

47. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yaygın olarak yapılan hatalardan değildir?

a) Olay yerine giren kişilerin ve olay yerindeki davranışlarının kayıt altına alınmaması
b) Olay yerinden sevk edilen yaralıların yerleri ve sağlık durumları hakkında bilgi verilmemesi
c) Delillere dokunularak (el, ayak, araç) yerlerinin değişmesine, kirlenmesine, bozulmasına neden olunması
d) İlk müdahalede olayın yakın ve geniş çevresinin tam tespit edilemeyişi
e) Hiçbiri

Hiçbiri olay yerinin korunmasında yaygın olarak yapılan hatalardan değildir. Doğru cevap e seçeneği hiçbiri olacaktır.

48. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik delillerden değildir?

a) Kan
b) Doku parçası
c) Cam kırıkları
d) Saç
e) Kepek

Cam kırıkları biyolojik delillerden değildir. Doğru cevap c seçeneği cam kırıkları olacaktır.

49. Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri – fail – mağdur ilişkisini ortaya koymak amacıyla elde edilen her türlü materyale ne denir?

a) Parmak izi
b) İpucu
c) Bulgu
d) Fiziksel delil
e) Hepsi

Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri – fail – mağdur ilişkisini ortaya koymak amacıyla elde edilen her türlü materyale bulgu denir. Doğru cevap c seçeneği bulgu olacaktır.

50. Potansiyel suç delillerinin en yoğun olabileceği yer neresidir?

a) Olayın meydana geldiği yer
b) Olay yerinin yakın çevresi
c) Olay yerinin geniş çevresi
d) Kan damlalarının en yoğun olduğu yer
e) Şüphelinin ifadesine göre tespit edilir

Potansiyel suç delillerinin en yoğun olabileceği yer olayın meydana geldiği yerdir. Buna göre doğru cevap a seçeneği olayın meydana geldiği yer olacaktır.

51. Olay yerinde tanımadığı bir cisim veya paket bulunması durumunda özel güvenlik görevlisinin yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

a) Şüpheli paketi veya cismi ne olduğunu anlamak için el ile kontrol eder.
b) Şüpheli paketi veya cismi ne olduğunu anlamak için herhangi bir alet ile kontrol eder.
c) Çevresinde başka kişiler varsa onlara kontrol ettirir.
d) Paketi veya cismi olay yerinden alır ve ilgili ekiplere teslim eder.
e) Kesinlikle el sürmez ve yerini değiştirmeye kalkmaz.

Olay yerinde tanımadığı bir cisim veya paket bulunması durumunda özel güvenlik görevlisinin yapması gereken kesinlikle el sürmez ve yerini değiştirmeye kalkmaz. Doğru cevap e seçeneği kesinlikle el sürmez ve yerini değiştirmeye kalkmaz olacaktır.

52. Olayın işleniş tarzının, mağdur ve suç sanıkları ile ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölgeyi aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

a) Olay
b) Olay yeri
c) Delil
d) Bulgu
e) Hepsi

Olayın işleniş tarzının, mağdur ve suç sanıkları ile ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölgeye olay yeri denir. Doğru cevap b seçeneği olay yeri olacaktır.

53. “Olay yerinde ilk önlemleri almak, olay yerini ve fiziksel delileri koruma” görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

a) Soruşturma ekibi
b) Olay yeri inceleme ekibi
c) Olay yeri soruşturma sorumlusu
d) İlk ekip
e) Hepsi

Olay yerinde ilk önlemleri almak, olay yerini ve fiziksel delileri koruma görevi olay yerine ulaşan ilk ekibe aittir. Doğru cevap d seçeneği ilk ekip olacaktır.

54. Aşağıdakilerden hangisi gösteri yürüyüşü kapsamına girmez?

a) Sendikal faaliyetler
b) Grev ve lokavtlar
c) Öğrenci eylemleri
d) Geleneklere göre yapılan tören ve şenlikler
e) Dernek ve toplantı faaliyetleri

Geleneklere göre yapılan tören ve şenlikler gösteri yürüyüşü kapsamına girmez. Doğru cevap d seçeneği geleneklere göre yapılan tören ve şenlikler olacaktır.

55. Kalabalığın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Genelde ortak bir amacı olmayan, birbirlerini tanımayan bireylerin tesadüfen geçici bir süre için bir araya gelmesidir.
b) Bir birlerini tanıyan 10 ve üzerinde şahsın bir meydanda buluşmak üzere toplanması sonucu oluşan gruba kalabalık denir.
c) Çay içmek üzere bir okul kantininde toplanan öğrenci grubuna kalabalık denir.
d) Maç seyretmek için stat içinde bulunan protokole kalabalık denir.
e) Yalnızca nüfusu bir milyon ve üzerindeki şehirlerde oluşan topluluklara kalabalık denir.

Kalabalık, genelde ortak bir amacı olmayan, birbirlerini tanımayan bireylerin tesadüfen geçici bir süre için bir araya gelmesidir. Doğru cevap a seçeneği genelde ortak bir amacı olmayan, birbirlerini tanımayan bireylerin tesadüfen geçici bir süre için bir araya gelmesidir olacaktır.

56. Toplumsal olayları başlatma usullerinden olmayan aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yaygın propaganda yapmak
b) Konuşma yapmak
c) Heyecanı artırmak
d) Eyleme geçiş
e) Sakin olunmasını öğütlemek

Sakin olunmasını öğütlemek toplumsal olayları başlatma sebebi değildir. Buna göre doğru cevap sakin olunmasını öğütlemek olacaktır.

57. Copun özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Psikolojik bir etkiye sahiptir.
b) Kolun uzantısı olarak kullanılır.
c) Öldürücü değildir.
d) Savunma amaçlıdır.
e) Hiçbir etkisi yoktur.

Psikolojik etkiye sahip olma, kolun uzantısı olarak kullanılma, öldürücü olmama ve savunma amaçlı kullanma copun özellikleridir. Buna göre doğru cevap e seçeneği hiçbir etkisi yoktur olacaktır.

58. Göz yaşartıcı gazların etkilerinden olmayan aşağıdakilerden hangisidir?

a) Geçici körlük
b) Göz yaşı
c) Mutluluk duyma
d) Öksürük
e) Hapşırma

Mutluluk duyma göz yaşartıcı gazların etkisi değildir. Buna göre doğru cevap c seçeneği mutluluk duyma olacaktır.

59. Eğer birey saldırgan olduğu zaman bazı şeyler elde etmiş ve ediyorsa bunun devamını sağlamak için sürdürülen saldırgan davranış ne tür bir saldırganlık biçimindedir?

a) Savunma için saldırganlık
b) Zevk için saldırganlık
c) Bir amaca varmak için araç olarak saldırganlık
d) Rahatsız edilme ve engelleme sonucu saldırganlık
e) Kültürel bir öğe olarak (kültürel nedenlere dayalı) saldırganlık

Eğer birey saldırgan olduğu zaman bazı şeyler elde etmiş ve ediyorsa bunun devamını sağlamak için sürdürülen saldırgan davranış bir amaca varmak için araç olarak saldırganlık olarak tanımlanır. Doğru cevap c seçeneği bir amaca varmak için araç olarak saldırganlık olacaktır.

60. Aşağıda belirtilenlerden hangisi organize aktif kalabalıktır?

a) Bir toplantı ve gösteri yürüyüşündeki kalabalık
b) Bir spor müsabakasında seyircilerden oluşan kalabalık
c) Ani karışıklık sonucu meydana gelen kalabalık
d) Çarşı yada pazarlarda oluşan kalabalık
e) Bir inanç etkinliği için oluşan kalabalık

Bir toplantı ve gösteri yürüyüşündeki kalabalık organize aktif kalabalıktır. Doğru cevap a seçeneği bir toplantı ve gösteri yürüyüşündeki kalabalık olacaktır.

61. Aşağıda belirtilen hangi durumda hat düzeninin uygulanması uygun değildir?

a) Dar bir sahayı kapatmak için
b) Bir bina veya tesisi korumak için
c) Topluluk içinde belli şahısları almak için
d) Belli yönden gelebilecek tehlikeye karşı tedbir alınması
e) Bir bölgeden bir gurubu çıkarmak için

Topluluk içinde belli şahısları almak için hat düzeninin uygulanması uygun değildir. Doğru cevap c seçeneği topluluk içinde belli şahısları almak için olacaktır.

62. Kelepçe takılırken dikkat edilmesi gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kelepçe takanın emniyetinin diğer görevlilerce sağlanması
b) Şahsın sağa sola bakmak, konuşmak el kol hareketi gibi davranışlarının önlenmesi
c) Kelepçe takıldıktan sonra iyi oturup oturmadığını kontrol edilmesi gerekir
d) Kelepçeyi takacak görevli kelepçe takacağı kişinin arkasında bulunur ve hareketlerini kontrol altında tutar
e) Hepsi

Kelepçe takılırken kelepçe takanın emniyetinin diğer görevlilerce sağlanması, şahsın sağa sola bakmak, konuşmak el kol hareketi gibi davranışlarının önlenmesi, kelepçe takıldıktan sonra iyi oturup oturmadığını kontrol edilmesi ve kelepçeyi takacak görevli kelepçe takacağı kişinin arkasında bulunması ve hareketlerini kontrol altında tutması gerekir. Buna göre doğru cevap e seçeneği hepsi olacaktır.

63. Toplumsal olaylara müdahalede aşağıdakilerden hangisi genel ilkelerdendir?

a) Caydırıcılık
b) Provokasyona gelmeme
c) Kuvvet gösterisi
d) Tahriklere engel olma
e) Hepsi

Toplumsal olaylara müdahalede caydırıcılık, provokasyona gelmeme, kuvvet gösterisi yapma ve tahriklere engel olma genel ilkelerdendir. Buna göre doğru cevap e seçeneği hepsi olacaktır.

64. Acil sağlık yardımı için aranması gereken Hızır acil servisinin telefon numarası nedir?

a) 118
b) 177
c) 112
d) 110
e) 155

Acil sağlık yardımı için aranması gereken Hızır acil servisinin telefon numarası 112’dir. Doğru cevap c seçeneği 112 olacaktır.

65. “Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye, tıbbi tedavisi yapılıncaya kadar, anında ve olay yerinde çevre imkanlarından yararlanılarak yerine getirilen geçici müdahale” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

a) Hastalık
b) Sağlık
c) Tedavi
d) İlk yardım
e) Hiçbiri

Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye, tıbbi tedavisi yapılıncaya kadar, anında ve olay yerinde çevre imkanlarından yararlanılarak yerine getirilen geçici müdahaleye ilk yardım denir. Doğru cevap d seçeneği ilk yardım olacaktır.

66. İlk yardımın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yaralıyı iyileştirecek tedaviyi yapmak
b) Yaralıya ilaç vermek
c) Olay yerine polis çağırmak
d) Yaralının hayatını kurtarmak
e) Yaralıyı oyalamak

İlk yardımın amacı yaralının hayatını kurtarmaktır. Doğru cevap d seçeneği yaralının hayatını kurtarmak olacaktır.

67. En tehlikeli kanama aşağıdakilerden hangisidir?

a) Atardamar kanaması
b) Toplardamar kanaması
c) Yaranın büyüklüğüne göre değişir
d) Yerine göre her biri diğerinden daha tehlikelidir
e) Kılcal damar kanaması

En tehlikeli kanama atardamar kanamasıdır. Doğru cevap a seçeneği atardamar kanaması olacaktır.

68. Başa alınan darbe sonucu kulak veya burundan kan geliyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Kazazede oturtulur, kulağına pamuk tıkanır.
b) Kazazede sırtüstü yatırılır, ayakları yukarı kaldırılır.
c) Kazazedenin kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenir.
d) Kazazedenin kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez.
e) Kazazede ayakta sevk edilir.

Başa alınan darbe sonucu kulak veya burundan kan geliyorsa kazazedenin kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez. Doğru cevap d seçeneği kazazedenin kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez olacaktır.

69. Boyun kırığı şüphesi olan yaralıda ilk yapılması gereken nedir?

a) Acilen hastaneye götürmek
b) Kol ve bacaklarından tutarak taşıma
c) Sedye ile taşıma
d) Boyunluk takılması
e) Kucaklayarak taşıma

Boyun kırığı şüphesi olan yaralıda ilk yapılması gereken boyunluk takılmasıdır. Doğru cevap d seçeneği boyunluk takılması olacaktır.

70. Sıcak su yanıklarında ilk yapılması gereken nedir?

a) Merhem sürmek
b) Yoğurt sürmek
c) Kolonya sürmek
d) Soğuk su uygulaması
e) Pansuman yapmak

Sıcak su yanıklarında ilk yapılması gereken soğuk su uygulamasıdır. Doğru cevap d seçeneği soğuk su uygulaması olacaktır.

71. Gaz zehirlenmesinde ilk yapılması gerekenler nelerdir?

a) ABC kontrolü
b) Ortamdan uzaklaştırmak
c) Yoğurt yedirmek
d) Ambulans çağırmak
e) Suni teneffüs yapmak

Gaz zehirlenmesinde ilk yapılması gereken kişiyi ortamdan uzaklaştırmaktır. Doğru cevap b seçeneği ortamdan uzaklaştırmak olacaktır.

72. Bilinç kaybı olan yaralı hangi pozisyonda tutulmalıdır?

a) Yan yatar pozisyonda
b) Oturur pozisyonda
c) Sırt üstü yatırılır
d) Yüzükoyun yatırılır
e) Ayakta tutulur

Bilinç kaybı olan yaralı yan yatar pozisyonda tutulmalıdır. Doğru cevap a seçeneği yan yatar pozisyonda olacaktır.

73. Sara krizinde hangi davranışlar yapılır?

a) Kolonya koklatılır.
b) Vücuduna zarar gelmesi engellenir.
c) Su içirilir.
d) Çenesi açılır.
e) Suni teneffüs yapılır.

Sara krizinde yapılması gereken vücuduna zarar gelmesi engellemektir. Doğru cevap b seçeneği vücuduna zarar gelmesi engellenir olacaktır.

74. Suni solunum nedir?

a) Soluk yolu tıkalı olan hastanın soluk yolunu açmaktır.
b) Solunumu durmuş olan kimseye dışarıdan hava takviye etmektir.
c) Kalbi duran kimseye ağızdan hava vermektir.
d) Solunumu normal devam eden kimsenin kendi kendine solumasıdır.
e) Hava bulunmayan ortamda yapılan solunumdur.

Suni solunum; solunumu durmuş olan kimseye dışarıdan hava takviye etmektir. Doğru cevap b seçeneği solunumu durmuş olan kimseye dışarıdan hava takviye etmektir olacaktır.

75. Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda, nasıl zemine yatırılır?

a) Yüzüstü yumuşak zemine
b) Yüzüstü sert zemine
c) Sırtüstü yumuşak zemine
d) Sırtüstü sert zemine
e) Yere yatırılması yeterlidir

Kalp masajı yapılacak olan kazazede sırtüstü sert zemine yatırılır. Doğru cevap d seçeneği sırtüstü sert zemine olacaktır.

76. Aşağıdakilerden hangisi itfaiye yangın ihbar telefon numarasıdır?

a) 155
b) 163
c) 110
d) 118
e) 112

112 itfaiye yangın ihbar telefon numarasıdır. Doğru cevap e seçeneği 112 olacaktır.

77. Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?

a) Su
b) Kum
c) Karbondioksit
d) Köpük
e) Hepsi

www.cevapoloji.com

Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi köpüktür. Doğru cevap d seçeneği köpük olacaktır.

78. Deniz altında veya yakınlarındaki fay hattında meydana gelen şiddetli deprem veya kayma nedeniyle meydana gelen bir sarsıntının etkisiyle oluşan sismik okyanus akıntısına ne ad verilir?

a) Deprem
b) Sel
c) Kasırga
d) Tsunami
e) Hortum

Deniz altında veya yakınlarındaki fay hattında meydana gelen şiddetli deprem veya kayma nedeniyle meydana gelen bir sarsıntının etkisiyle oluşan sismik okyanus akıntısına tsunami denir. Doğru cevap d seçeneği tsunami olacaktır.

79. Yüksek katlı bir binada sarsıntı, yangın vb. gibi acil durumlarda, tahliyelerde hangi davranış doğrudur?

a) Normal genel merdiveni kullanmak
b) Çatıya doğru çıkmak
c) Yangın merdivenini kullanmak
d) Asansörü kullanmak
e) Hiçbiri

Yüksek katlı bir binada sarsıntı, yangın vb. gibi acil durumlarda, tahliyelerde yangın merdivenini kullanmak en doğru işlemdir. Doğru cevap c seçeneği yangın merdivenini kullanmak olacaktır.

80. Yangının oluşum safhaları sırasıyla nelerdir?

a) Duman – Koku – Alev
b) Koku – Duman – Alev
c) Duman – Alev – Koku
d) Alev – Duman – Koku
e) Alev – Koku – Duman

Yangının oluşum safhaları Koku – Duman – Alev aşamalarıdır. Doğru cevap b seçeneği Koku – Duman – Alev olacaktır.

81. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerinden değildir?

a) Soğutarak söndürme
b) Yanıcı maddeyi ortadan kaldırmama
c) Havayı kesme
d) Boğma
e) Hepsi

Yanıcı maddeyi ortadan kaldırmama yangın söndürme usullerinden değildir. Doğru cevap b seçeneği yanıcı maddeyi ortadan kaldırmama olacaktır.

82. Aşağıdaki yangınların hangisinde söndürücü olarak köpük (FOAM) kullanılmaz?

a) Orman yangınları
b) Havaalanları, uçak hangarları
c) Akaryakıt depolama yerleri ve dolum tesisleri
d) Boya, vernik atölyeleri ve depolarda
e) Hiçbiri

Orman yangınlarında söndürücü olarak köpük (FOAM) kullanılmaz. Doğru cevap a seçeneği orman yangınları olacaktır.

83. Aşağıdakilerin hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?

a) Cihazı alevin dibine tutarak söndürme
b) Cihazı öncelikle yangının başladığı yere tutmak
c) Rüzgarı önüne alarak kullanmak
d) Cihazı öncelikle ön tarafa sonra ileri tarafa tutarak söndürmek
e) Hiçbiri

Rüzgarı önüne alarak kullanmak yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır. Doğru cevap c seçeneği rüzgarı önüne alarak kullanmak olacaktır.

84. Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında bina içinde alınacak önlemlerden biri değildir?

a) Asansörü kullanmamalıyız.
b) Dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durmalıyız.
c) Merdiven, balkon, koridor ve geniş sahanlı yerlere geçmeliyiz.
d) Okulda, sağlamsa sıra altına yada sıra yanına çökerek sarsıntının geçmesini beklemeliyiz.
e) Hepsi

Merdiven, balkon, koridor ve geniş sahanlı yerlere geçmek deprem sırasında bina içinde alınacak önlemlerden biri değildir. Doğru cevap c seçeneği merdiven, balkon, koridor ve geniş sahanlı yerlere geçmeliyiz olacaktır.

85. Önemli kişi aracının özellikleri ve donanımı için aşağıdaki hangi ifade doğrudur?

a) Motoru güçlü ve hızlı olmalıdır.
b) Araç ülkenin yol ve hava şartlarına uygun olmalıdır.
c) Çarpışmalara karşı dayanıklı olmalıdır.
d) Mümkünse zırhlı olmalıdır.
e) Hepsi

Önemli kişi aracının özellikleri ve donanımı motoru güçlü ve hızlı olmalı, araç ülkenin yol ve hava şartlarına uygun olmalı, çarpışmalara karşı dayanıklı olmalı ve mümkünse zırhlı olmalıdır. Doğru cevap e seçeneği hepsi olacaktır.

86. Aşağıdakilerden hangisi araca binerken uyulması gereken kurallardan değildir?

a) Araçlar çalışır vaziyette olmamalıdır.
b) Mümkün olduğu kadar bina girişine yaklaştırılmalıdır.
c) Önemli kişi aracı çıkışın tam karşısında olmalıdır.
d) Araçlar önemli kişiden hemen önce binilecek yere getirilmelidir.
e) Önemli kişi araca binmeden korumalar koruma aracına binmemelidir.

Araçlar çalışır vaziyette bırakmamak araca binerken uyulması gereken kurallardan değildir. Doğru cevap a seçeneği araçlar çalışır vaziyette olmamalıdır olacaktır.

87. Öncü güvenlik ekiplerinin genel görevleri için aşağıdakilerden hangi ifade doğrudur?

a) Güvenlik raporu hazırlamak
b) Bölgenin, görev yerinin ve güzergahın incelemesini yapmak
c) Yetkili ve ilgililerin telefon numaralarını almak
d) Alternatif güzergahlar oluşturmak
e) Hepsi

Öncü güvenlik ekiplerinin genel görevleri güvenlik raporu hazırlamak, bölgenin, görev yerinin ve güzergahın incelemesini yapmak, yetkili ve ilgililerin telefon numaralarını almak ve alternatif güzergahlar oluşturmaktır. Doğru cevap e seçeneği hepsi olacaktır.

88. Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma düzenlerinden değildir?

a) Karo düzeni
b) Dairesel koruma
c) Üç kişiyle koruma
d) Dört kişiyle koruma
e) Beş kişiyle koruma

Dairesel koruma yaya koruma düzenlerinden değildir. Doğru cevap b seçeneği dairesel koruma olacaktır.

89. Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden birisi değildir?

a) Pratik zekalı olmalı
b) Fizik kondisyonu yüksek olmalı
c) Medyatik olmalı
d) Panik ve kargaşada soğukkanlı olmalı
e) Çevreyi iyi gözlemlemeli

Medyatik olmak koruma personelinin özelliklerinden birisi değildir. Doğru cevap c seçeneği medyatik olmalı olacaktır.

90. Suikastların nedenleri aşağıdakilerden hangisi değildir?

a) Siyasi ve ideolojik nedenler
b) Psikolojik nedenler
c) Ekonomik nedenler
d) Ekolojik nedenler
e) Dini ve sosyal nedenler

Ekolojik nedenler suikastların nedeni olamaz. Buna göre doğru cevap d seçeneği ekolojik nedenler olacaktır.

91. Devletin ekonomisini sekteye uğratmak, kamu ve özel kuruluşlara karşı hasar vermek veya üretimi durdurmak maksadıyla yapılan eylemlere ne denir?

a) Bozma
b) Tahrip
c) Sabotaj
d) Sondaj
e) Drenaj

Devletin ekonomisini sekteye uğratmak, kamu ve özel kuruluşlara karşı hasar vermek veya üretimi durdurmak maksadıyla yapılan eylemlere sabotaj denir. Doğru cevap c seçeneği sabotaj olacaktır.

92. Saldırı ve safhalarında kimler yer almaz?

a) Gözcüler
b) Devriye ekibi
c) Kaçış ekibi
d) İmha ekibi
e) Koruma ekibi

Saldırı ve safhalarında devriye ekibi yer almaz. Doğru cevap b seçeneği devriye ekibi olacaktır.

93. Konutta koruma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Korunan kişi konutta yoksa tedbirler azaltılabilir.
b) Korunan kişi konutta yoksa tedbir alınmayabilir.
c) Korunan kişi konutta yoksa da konutta aynı tedbirler alınmalıdır.
d) Korunan kişi konutta yoksa da varmış gibi hareket edilmelidir ancak tedbirler azaltılabilir.
e) Korunan kişi konutta yoksa tedbirler arttırılır.

Konutta koruma ile ilgili ifadelerden korunan kişi konutta yoksa da konutta aynı tedbirler alınmalıdır ifadesi doğru bir ifadedir. Doğru cevap c seçeneği korunan kişi konutta yoksa da konutta aynı tedbirler alınmalıdır olacaktır.

94. Aşağıdakilerden hangisi bombanın temel unsurlarından değildir?

a) Patlayıcı madde
b) Kapsül – fitil
c) Dış kap demir aksamı
d) Anahtar sistemi
e) Hiçbiri

Dış kap demir aksamı bombanın temel unsurlarından değildir. Doğru cevap c seçeneği dış kap demir aksamı olacaktır.

95. Aşağıdakilerden hangisi kitap bombalar için doğru bir ifade değildir?

a) Posta/kargo ile gönderme
b) Normal kitaptan daha ağır olma
c) Patlayıcı madde kokusu algılama
d) Zarfın üzerindeki bilgilerde yazı ve harf hatası
e) Emsallerinden daha hafif olma

Emsallerinden daha hafif olma kitap bombalar için doğru bir ifade değildir. Doğru cevap e seçeneği emsallerinden daha hafif olma olacaktır.

96. Patlamanın kaç türlü etkisi vardır?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

Patlamanın 3 türlü etkisi vardır. Doğru cevap c seçeneği 3 olacaktır.

97. Aşağıdakilerden hangisi mektup bombalarda dikkat edilmesi gereken özelliklerdendir?

a) Katlanmaz özellik
b) Aşırı pul yapıştırılması
c) Üzerinde yağ lekesi olması
d) Üzerinde hava deliği olması
e) Hepsi

Katlanmaz özelliği, aşırı pul yapıştırılması, üzerinde yağ lekesi olması ve üzerinde hava deliği olması mektup bombalarda dikkat edilmesi gereken özelliklerdendir. Doğru cevap e seçeneği hepsi olacaktır.

98. Kokain hangi bitkiden elde edilir?

a) Afyon
b) Kendir
c) Kenevir
d) Koka
e) Haşhaş

Kokain koka bitkisinden elde edilir. Doğru cevap d seçeneği koka olacaktır.

99. Esrar hangi bitkiden elde edilir?

a) Hint keneviri
b) Afyon
c) Koka
d) Maraş otu
e) Haşhaş

Esrar hint kenevirinden elde edilir. Doğru cevap a seçeneği Hint keneviri olacaktır.

100. Kullanılan uyuşturucu madde miktarının giderek arttırılmasına ne denir?

a) Birikim
b) İhtiyaç
c) Bağımlılık
d) Tolerans
e) Tedavi

Kullanılan uyuşturucu madde miktarının giderek arttırılmasına tolerans denir. Doğru cevap d seçeneği tolerans olacaktır.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.