Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Unvan Değişikliği Sınavı Ziraat Mühendisi Çıkmış Sorular 20.05.2017

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Unvan Değişikliği Sınavı Ziraat Mühendisi Çıkmış Sorular 20.05.2017

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Unvan Değişikliği Sınavı Ziraat Mühendisi Çıkmış Sorular 20.05.2017
Yayınlama: 18.10.2022
25
A+
A-

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Unvan Değişikliği Sınavı Ziraat Mühendisi Çıkmış Sorular 20.05.2017

1. Alt çene kemiğine anatomik olarak ne isim verilir?

A) Os mandibula
B) Os frontale
C) Os facies
D) Os maksilla

Alt çene kemiğine anatomik olarak os mandibula denir. Doğru cevap a seçeneği os mandibula olacaktır.

2. Karın boşluğu duvarını kaplayan zar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ligamentum
B) Peritoneum
C) Omentum
D) Pleura

Karın boşluğu duvarını kaplayan zar peritoneumdur. Doğru cevap b seçeneği peritoneum olacaktır.

3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ruminantlarda üst kesici dişler yoktur.
B) Aort, vücuttaki en büyük atardamardır.
C) Omurilik, çevresel sinir sistemi organıdır.
D) Diafram kası, göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayırır.

Omurilik, merkezi sinir sistemi organıdır. Bu yüzden doğru olan cevap c seçeneği omurilik, çevresel sinir sistemi organıdır olacaktır.

4. Aşağıdaki hayvanlardan hangisinde safra kesesi bulunmaz?

A) At
B) Koyun
C) Köpek
D) İnek

Atlarda safra kesesi bulunmaz. Doğru cevap a seçeneği at olacaktır.

5. Dilin üst kısmında bulunan, sığırlarda otlama esnasında otun yakalanmasında dile yardımcı olan ve geriye doğru yönelmiş olan ince ve keskin papillaelara ne isim verilir?

A) Papillae vallatae
B) Papillae filiformes
C) Papillae lentiformis
D) Papillae conicae

Dilin üst kısmında bulunan, sığırlarda otlama esnasında otun yakalanmasında dile yardımcı olan ve geriye doğru yönelmiş olan ince ve keskin papillaelara papillae filiformes denir. Doğru cevap b seçeneği papillae filiformes olacaktır.

6. Bitki kökü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tohum çimlenince primer kökler yer çekimi doğrultusunda aşağıya doğru gelişir.
B) Yüksek bitkilerde kök su ve besin maddelerinin alınıp taşınmasını sağlar.
C) Kök aynı zamanda depolama organı olabilir.
D) Kök epidermisinde stoma bulunur.

Bitki kökü ile ilgili ifadelerden kök epidermisinde stoma bulunur ifadesi yanlıştır. Buna göre doğru cevap d seçeneği kök epidermisinde stoma bulunur olacaktır.

7. Ayırımlı geçirgen bir zar ile ayrılmış ortamda suyun, su yoğunluğunun yüksek olduğu yönden daha düşük olduğu yöne geçişine ne ad verilir?

A) Ozmozis
B) Difüzyon
C) Viskozite
D) Gutasyon

Ayırımlı geçirgen bir zar ile ayrılmış ortamda suyun, su yoğunluğunun yüksek olduğu yönden daha düşük olduğu yöne geçişine ozmozis denir. Doğru cevap a seçeneği ozmozis olacaktır.

8. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde yaprak gözeneklerinin açılıp kapanmasını etkileyen faktörlerden birisi değildir?

A) Işık
B) Eksüdasyon
C) Fitohormonlar
D) Sıcaklık

Eksüdasyon, bitkilerde yaprak gözeneklerinin açılıp kapanmasını etkileyen faktörlerden birisi değildir. Doğru cevap b seçeneği eksüdasyon olacaktır.

9. Bitkilerde solunum ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Genç ve protoplazması fazla olan hücrelerde yaşlı hücrelere oranla solunum miktarı daha azdır.
B) Su ve karbonhidratın artışı solunum miktarını azaltır.
C) Aynı bitkilerin farklı organlarında solunum miktarı aynıdır.
D) Belirli sınırların altında ve üstünde sıcaklıklar solunum üzerine olumsuz etki yapar.

Bitkilerde solunum ile ilgili ifadelerden belirli sınırların altında ve üstünde sıcaklıklar solunum üzerine olumsuz etki yapar ifadesi doğru bir ifadedir. Doğru cevap d seçeneği belirli sınırların altında ve üstünde sıcaklıklar solunum üzerine olumsuz etki yapar olacaktır.

10. C4 bitkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) C4 döngüsü sıcak iklim yöresi bitkilerinde oluşur.
B) C4 bitkilerinde su kaybı C3 bitkilerine göre daha azdır.
C) Optimum koşullar altında C4 bitkilerinin fotosentez oranı C3 bitkilerinden daha azdır.
D) C4 bitkileri düşük karbondioksit konsantrasyonlarını C3 bitkilerine göre daha iyi değerlendirirler.

C4 bitkileri ile ilgili ifadelerden optimum koşullar altında C4 bitkilerinin fotosentez oranı C3 bitkilerinden daha azdır ifadesi yanlış bir ifadedir. Buna göre doğru cevap c seçeneği optimum koşullar altında C4 bitkilerinin fotosentez oranı C3 bitkilerinden daha azdır olacaktır.

11. Serbest drenaj koşullarında toprak tanelerinin yer çekimine karşı tuttuğu nem miktarını aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

A) Solma noktası
B) Tarla kapasitesi
C) Doyma noktası
D) Fırın kuru ağırlık

Serbest drenaj koşullarında toprak tanelerinin yer çekimine karşı tuttuğu nem miktarına tarla kapasitesi denir. Doğru cevap b seçeneği tarla kapasitesi olacaktır.

12. Suyun içerisindeki erimiş tuzların hidrojen iyonları konsantrasyonunun negatif logaritması ile ifade edilen birim aşağıdakilerden hangisidir?

A) EC
B) ppm
C) pH
D) cm/h

Suyun içerisindeki erimiş tuzların hidrojen iyonları konsantrasyonunun negatif logaritması ile ifade edilen birim pH’dır. Doğru cevap c seçeneği pH olacaktır.

13. Etkili toprak derinliği 160 cm, bitki kök derinliği 140 cm ve etkili kök derinliğinin 110 cm olduğu koşullarda sulama ile ıslatılacak toprak derinliği kaç cm’dir?

A) 200
B) 160
C) 140
D) 110

Etkili toprak derinliği 160 cm, bitki kök derinliği 140 cm ve etkili kök derinliğinin 110 cm olduğu koşullarda sulama ile ıslatılacak toprak derinliği 110 cm’dir. Doğru cevap d seçeneği 110 olacaktır.

14. Toprağın su alma hızı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kuru topraklarda düşüktür.
B) Nemli topraklarda yüksektir.
C) Ağır bünyeli topraklarda yüksektir.
D) Hafif bünyeli topraklarda yüksektir.

Toprağın su alma hızı ile ilgili ifadelerden hafif bünyeli topraklarda yüksektir ifadesi doğru bir ifadedir. Buna göre doğru cevap d seçeneği hafif bünyeli topraklarda yüksektir olacaktır.

15. Tava sulama yöntemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Meyve ağaçlarının sulamasında kullanılır.
B) Su alma hızı yüksek topraklarda kullanılır.
C) Kaymak tabakası bağlayan ağır bünyeli topraklarda kullanılmaz.
D) Eğimli ya da çok düşük eğimli arazide her tavanın özel olarak tesviye edilmesi ile kullanılabilir.

Tava sulama yöntemi ile ilgili ifadelerden su alma hızı yüksek topraklarda kullanılır ifadesi yanlış bir ifadedir. Doğru cevap b seçeneği su alma hızı yüksek topraklarda kullanılır olacaktır.

16. Pulluğun ardından tarlaya sokularak tohum yatağı hazırlığında kullanılan aletlerle yapılan işleme ne ad verilir?

A) İkileme
B) Anız bozma
C) Üçleme
D) Azaltılmış toprak işleme

Pulluğun ardından tarlaya sokularak tohum yatağı hazırlığında kullanılan aletlerle yapılan işleme ikileme denir. Doğru cevap a seçeneği ikileme olacaktır.

17. Dipkazan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Traktör güç gereksinimi daha azdır.
B) Çalışma derinliği en fazla 25 cm olmalıdır.
C) Çalışma esnasında daha az toprak direnci ile karşılaşılır.
D) Toprağın uzun yıllar pullukla sürülmesinden ötürü çizi tabanının altında sıkışmış sert tabanın kırılmasını sağlar.

Dipkazan ile ilgili ifadelerden toprağın uzun yıllar pullukla sürülmesinden ötürü çizi tabanının altında sıkışmış sert tabanın kırılmasını sağlar ifadesi doğru bir ifadedir. Buna göre doğru cevap d seçeneği toprağın uzun yıllar pullukla sürülmesinden ötürü çizi tabanının altında sıkışmış sert tabanın kırılmasını sağlar olacaktır.

18. Aşağıdakilerden hangisi ekim normu birimidir?

A) gr/m³
B) kg/ha
C) gr/h
D) m/s

kg/ha ekim normu birimidir. Doğru cevap b seçeneği kg/ha olacaktır.

19. Biçerdöver ile tahıl hasadında batör – kontrbatör aralığı sırasıyla, girişte ve çıkışta en uygun aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) 16 mm – 3 mm
B) 16 cm – 3 cm
C) 3 mm – 16 mm
D) 3 cm – 3 cm

Biçerdöver ile tahıl hasadında batör – kontrbatör aralığı sırasıyla, girişte ve çıkışta en uygun 16 mm – 3 mm olmalıdır. Doğru cevap a seçeneği 16 mm – 3 mm olacaktır.

20. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu toprak işleme yönteminin olumlu yanlarından birisi değildir?

A) Toprağın organik madde içeriği artar.
B) Toprak üzerinde bırakılan anız buharlaşmayı önler.
C) Yabancı ot popülasyonu önemli düzeyde azalır.
D) Toprak işleme yoğunluğu dolayısıyla toprak sıkışması azalır.

Yabancı ot popülasyonu önemli düzeyde azalması koruyucu toprak işleme yönteminin olumlu yanlarından birisi değildir. Doğru cevap c seçeneği yabancı ot popülasyonu önemli düzeyde azalır olacaktır.

21. Toprak inorganik yapı maddelerinin tane çapı büyüklüklerine göre sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Silt > Kum > Kil
B) Kil > Kum > Silt
C) Kum > Silt > Kil
D) Silt > Kil > Kum

Toprak inorganik yapı maddelerinin tane çapı büyüklüklerine göre sıralaması Kum > Silt > Kil gibidir. Buna göre c seçeneği Kum > Silt > Kil olacaktır.

22. Aşağıdakilerden hangisi toprakta en çok bulunan inorganik maddelerden birisidir?

A) Mo
B) Mn
C) B
D) Si

Si, toprakta en çok bulunan inorganik maddelerden birisidir. Doğru cevap d seçeneği si olacaktır.

23. Kaba bünyeli topraklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Besin elementi potansiyeli yüksektir.
B) Katyon değişim kapasitesi düşüktür.
C) Su geçirgenliği zayıftır.
D) Porozite düşüktür.

Kaba bünyeli topraklarla ilgili ifadelerden katyon değişim kapasitesi düşüktür ifadesi doğru bir ifadedir. Doğru cevap b seçeneği katyon değişim kapasitesi düşüktür olacaktır.

24. Toprağa çeşitli kaynaklardan ilave edilen organik azotlu bileşiklerin toprak organizmaları tarafından ilk olarak sindirim yolu ile peptidler ve aminoasitlere parçalanması olayına ne ad verilir?

A) Nitrifikasyon
B) Denitrifikasyon
C) Aminizasyon
D) Pütrefikasyon

Toprağa çeşitli kaynaklardan ilave edilen organik azotlu bileşiklerin toprak organizmaları tarafından ilk olarak sindirim yolu ile peptidler ve aminoasitlere parçalanması olayına aminizasyon denir. Doğru cevap c seçeneği aminizasyon olacaktır.

25. Toprak asitliğini gidermek ve pH’nın yükseltilmesi için aşağıdaki materyallerden hangisi kullanılamaz?

A) Kükürt
B) Odun külü
C) Kalsik kireç taşı
D) Dolomitik kireç taşı

Toprak asitliğini gidermek ve pH’nın yükseltilmesi için kükürt hangisi kullanılamaz. Doğru cevap a seçeneği kükürt olacaktır.

26. Aşağıdaki bitkilerden hangisi soğan ve sürgünleri yenen sebzeler grubunda yer almaktadır?

A) Tatlı patates
B) Ravent
C) Ebegümeci
D) Pırasa

Pırasa, soğan ve sürgünleri yenen sebzeler grubunda yer almaktadır. Doğru cevap d seçeneği pırasa olacaktır.

27. Örtüaltı biber yetiştiriciliğinde takoz olarak tabir edilen ve gelişip büyüyememiş, partenokarp, kötü şekilli meyvelerin oluşması ne zaman ve neden görülmektedir?

A) Sonbaharda aşırı gübrelemeden
B) Sonbaharda düşük sıcaklıktan
C) İlkbaharda aşırı gübrelemeden
D) Sonbaharda aşırı sulamadan

Örtüaltı biber yetiştiriciliğinde takoz olarak tabir edilen ve gelişip büyüyememiş, partenokarp, kötü şekilli meyvelerin oluşması sonbaharda düşük sıcaklıktan görülmektedir. Doğru cevap b seçeneği sonbaharda düşük sıcaklıktan olacaktır.

28. Yapraklarını döken, çiçekleri mor renkli, meyveleri yuvarlak ve sarı renkli, doğal böcek öldürücü olarak kullanılabilen dış mekan süs bitkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Melia azedarach L. (Tesbih ağacı)
B) Pinus halepensis (Halep çamı)
C) Thuja orientalis (Doğu mazısı)
D) Tamarix sp. L. (Ilgın)

Yapraklarını döken, çiçekleri mor renkli, meyveleri yuvarlak ve sarı renkli, doğal böcek öldürücü olarak kullanılabilen dış mekan süs bitkisi Melia azedarach L. (Tesbih ağacı)’dır. Doğru cevap a seçeneği Melia azedarach L. (Tesbih ağacı) olacaktır.

29. Aşağıdakilerden hangisi kurutmalık üzüm çeşitlerinden biri değildir?

A) Besni
B) Kalecik karası
C) Sultani çekirdeksiz
D) Yuvarlak çekirdeksiz

Kalecik karası, kurutmalık üzüm çeşitlerinden biri değildir. Doğru cevap b seçeneği Kalecik karası olacaktır.

30. Aşı kalemleri hangi tip dallardan alınmalıdır?

A) Obur dallardan
B) Pişkinleşmemiş dallardan
C) Bir yıl önceki sürgünlerden
D) Güneş görmeyen dallardan

Aşı kalemleri bir yıl önceki sürgünlerden alınmalıdır. Doğru cevap c seçeneği bir yıl önceki sürgünlerden olacaktır.

31. Zararlı böcekleri faydalı böceklerden yararlanarak kontrol altına almaya yönelik mücadele şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kimyasal
B) Kültürel
C) Fiziksel
D) Biyolojik

Zararlı böcekleri faydalı böceklerden yararlanarak kontrol altına almaya yönelik mücadele şekli biyolojik mücadeledir. Doğru cevap d seçeneği biyolojik olacaktır.

32. Aşağıda LD50 değeri verilmiş pestisitlerden hangisi en zehirlisidir?

A) 10 mg/kg
B) 50 mg/kg
C) 100 mg/kg
D) 500 mg/kg

LD50 değeri verilmiş pestisitlerden en zehirlisi 10 mg/kg olanıdır. Buna göre doğru cevap a seçeneği 10 mg/kg olacaktır.

33. Aşağıdakilerden hangisi mollusca için doğru değildir?

A) Nemli yerlerde yaşarlar ve gece faaliyet gösterirler.
B) Hiçbir zaman mücadele gerektiren zararlı grubu değildir.
C) Salyangoz (Helix sp.) ve sümüklü böcek (Limax sp.) bu gruptandır.
D) Testere şeklindeki dilleri ile bitkilerin meyve, çiçek ve yapraklarını yerler.

Hiçbir zaman mücadele gerektiren zararlı grubu değildir ifadesi mollusca için doğru değildir. Doğru cevap b seçeneği hiçbir zaman mücadele gerektiren zararlı grubu değildir olacaktır.

34. Aşağıdakilerden hangisi bitki zararlısı nematotların mücadelesi için doğrudur?

A) Mücadelesi kolay olan bir zararlı grubudur.
B) Feromon tuzaklar etkili olarak kullanılabilir.
C) Kültürel önlemler en etkili mücadele yöntemidir.
D) Tüm nematot türleri biyolojik özellikleri ve ekolojik istekleri bakımından benzerlik gösterir.

Kültürel önlemler en etkili mücadele yöntemidir ifadesi bitki zararlısı nematotların mücadelesi için doğrudur. Doğru cevap c seçeneği kültürel önlemler en etkili mücadele yöntemidir olacaktır.

35. Ekonomik zarar eşiği kavramı aşağıdaki mücadele yöntemlerinin hangisi ile özdeşleşmiştir?

A) Biyoteknik mücadele
B) Biyolojik mücadele
C) Kimyasal savaş
D) Entegre savaş

Ekonomik zarar eşiği kavramı entegre savaş ile özdeşleşmiştir. Doğru cevap d seçeneği entegre savaş olacaktır.

36. Aşağıdakilerden hangisi fitopatoloji anabilim dalına ait değildir?

A) Viroloji
B) Herboloji
C) Nematoloji
D) Mikoloji

Nematoloji, fitopatoloji anabilim dalına ait değildir. Doğru cevap c seçeneği nematoloji olacaktır.

37. Kültür bitkilerinin hücre doku ve organlarında ortaya çıkan ve normalin üstünde çoğalma ve gelişmeyi ifade eden belirtilere ne ad verilir?

A) Hiperplastik
B) Hipoplastik
C) Hiperparazitizm
D) Hypertrophy

Kültür bitkilerinin hücre doku ve organlarında ortaya çıkan ve normalin üstünde çoğalma ve gelişmeyi ifade eden belirtilere hiperplastik denir. Buna göre doğru cevap a seçeneği hiperplastik olacaktır.

38. Aşağıdakilerden hangisi ana bakteriyel hastalık belirtisinden değildir?

A) Kanser
B) Solgunluk
C) Çürüklük
D) Nekroz

Kanser, ana bakteriyel hastalık belirtisinden değildir. Doğru cevap a seçeneği kanser olacaktır.

39. Zeytin dal kanseri mücadelesinde hangi organik kökenli ilaç kullanılmaktadır?

A) Kükürt
B) Neem azal
C) Bordo bulamacı
D) Spinosad

Zeytin dal kanseri mücadelesinde bordo bulamacı kullanılmaktadır. Doğru cevap c seçeneği bordo bulamacı olacaktır.

40. Patates ve domateste mildiyöye neden olan etmen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bremia lactuca
B) Albugo candida
C) Phytopthora infestans
D) Peronospora destructor

Patates ve domateste mildiyöye neden olan etmen phytopthora infestansdır. Doğru cevap c seçeneği phytopthora infestans olacaktır.

41. Aşağıdakilerden hangisi sığır besiciliğinde kullanılan bir ırk değildir?

A) Aberden Angus
B) Leghorn
C) Hereford
D) Limousine

Leghorn, sığır besiciliğinde kullanılan bir ırk değildir. Doğru cevap b seçeneği leghorn olacaktır.

42. I. Hayvanın yemden yararlanma kabiliyeti
II. Hayvanın canlı ağırlık artışı
III. Yem ve işçilik maliyeti

Yukarıdakilerden hangileri besicilikte önemlidir?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Hayvanın yemden yararlanma kabiliyeti, hayvanın canlı ağırlık artışı ile yem ve işçilik maliyeti besicilikte önemlidir. Buna göre doğru cevap d seçeneği I, II ve III olacaktır.

43. Sığır besiciliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Uzun süreli besiler 6 aydan fazla yapılmamalıdır.
B) Barınak şartları besi performansını etkileyen unsurlardandır.
C) 2-3 yaşındaki hayvanlar zorunlu olmadıkça besiye alınmamalıdır.
D) Beside kârlılık için kültür ırkı hayvanlar veya bunların melezleri tercih edilmelidir.

Sığır besiciliği ile ilgili ifadelerden uzun süreli besiler 6 aydan fazla yapılmamalıdır ifadesi yanlıştır. Doğru cevap a seçeneği uzun süreli besiler 6 aydan fazla yapılmamalıdır olacaktır.

44. Karbonhidrat bakımından zengin konsantre yemleri fazlaca tüketen sığırlarda akut olarak görülen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asidoz
B) Ketozis
C) Alkaloz
D) Abomasum deplasmanı

Karbonhidrat bakımından zengin konsantre yemleri fazlaca tüketen sığırlarda akut olarak görülen hastalık asidozdur. Doğru cevap a seçeneği asidoz olacaktır.

45. Besicilikte kullanılan kaba ve konsantre yemlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kaba yem kaynakları hem ekonomik hem fizyolojik açıdan önemlidir.
B) Yağlı tohum küspeleri, konsantre yemlerle birlikte protein kaynağı olarak kullanılabilirler.
C) Kaba yemlerin sindirilme dereceleri ve besin madde miktarları düşük, selüloz oranı yüksektir.
D) Konsantre yem kaynakları sindirilme dereceleri ve selüloz oranları yüksek, besin maddelerince zengindirler.

Besicilikte kullanılan kaba ve konsantre yemlerle ilgili ifadelerden konsantre yem kaynakları sindirilme dereceleri ve selüloz oranları yüksek, besin maddelerince zengindirler ifadesi yanlış bir ifadedir. Buna göre doğru cevap d seçeneği konsantre yem kaynakları sindirilme dereceleri ve selüloz oranları yüksek, besin maddelerince zengindirler olacaktır.

46. Kaba yem üretiminde aşağıdaki makinelerden hangisi kullanılmaz?

A) Biçerdöver
B) Yem kırma makinesi
C) Balya makinesi
D) Traktör

Kaba yem üretiminde yem kırma makinesi kullanılmaz. Doğru cevap b seçeneği yem kırma makinesi olacaktır.

47. Aşağıdakilerden hangisi bir silo çeşidi değildir?

A) Yer üstü beton silo
B) Kule tipi çelik silo
C) Ambar silo
D) Sosis silo

Ambar silo bir silo çeşidi değildir. Doğru cevap c seçeneği ambar silo olacaktır.

48. Modern hayvancılık işletmelerindeki gübrelerin mekanizasyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Katı gübre mekanizasyonunda idrar ayrı depolanır.
B) Sıvı gübre mekanizasyonunda katı gübre ayrı depolanır.
C) Katı gübrelerin temizlenmesinde sadece traktörler kullanılır.
D) Gübrelerin mekanizasyonunda, en yaygın kullanılan sistem vakumlama sistemidir.

Modern hayvancılık işletmelerindeki gübrelerin mekanizasyonu ile ilgili ifadelerden katı gübre mekanizasyonunda idrar ayrı depolanır ifadesi doğru bir ifadedir. Doğru cevap a seçeneği katı gübre mekanizasyonunda idrar ayrı depolanır olacaktır.

49. I. Su deposu 10 hayvan için 1 m³ su olacak büyüklükte yapılabilir.
II. Gübrelikler, besi hayvanlarının canlı ağırlıklarının % 8’i kadar günlük gübre ürettiği düşünülerek yapılmalıdır.
III. İşletmedeki rampalar ile ahırlar arası yollardaki çitler 200 cm’den yüksek, yolların genişliği ise 180 cm’den geniş olmalıdır.

Büyükbaş besi hayvan barınakları için yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Büyükbaş besi hayvan barınakları için ifadelerden su deposu 10 hayvan için 1 m³ su olacak büyüklükte yapılabilir ile gübrelikler, besi hayvanlarının canlı ağırlıklarının % 8’i kadar günlük gübre ürettiği düşünülerek yapılmalıdır ifadeleri doğru bir ifadedir. Doğru cevap b seçeneği I ve II olacaktır.

50. Süt sağım makineleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Pulzasyon hızı meme sağlığı için önemlidir.
B) Sağım makinesi ile sağım günde en az 2 defa yapılır.
C) Vakum pompası sütü emer, pulzatör emilen sütü depoya aktarır.
D) İneklerde sağım makinesi ile yapılan ana sağım için 4-5 dk süre yeterlidir.

Süt sağım makineleri için verilen ifadelerden vakum pompası sütü emer, pulzatör emilen sütü depoya aktarır ifadesi yanlış bir ifadedir. Doğru cevap c seçeneği vakum pompası sütü emer, pulzatör emilen sütü depoya aktarır olacaktır.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.