AOF Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Görsel Estetik Dersi Çıkmış Final Soruları 2018 – 2019

AOF Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Görsel Estetik Dersi Çıkmış Final Soruları 2018 – 2019

AOF Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Görsel Estetik Dersi Çıkmış Final Soruları 2018 – 2019
Yayınlama: 04.10.2022
28
A+
A-

AOF Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Görsel Estetik Dersi Çıkmış Final Soruları 2018 – 2019

1. Aristoteles’in son yazdığı kitap olarak değerlendirilen sanat, sanatçı ve estetik üzerine düşüncelerinin yer aldığı eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Metafizik
B) Politika
C) Organon
D) Poetika
E) Fizik

Aristoteles’in son yazdığı kitap olarak değerlendirilen sanat, sanatçı ve estetik üzerine düşüncelerinin yer aldığı eser Poetika eseridir. Doğru cevap d seçeneği Poetika olacaktır.

2. Bu fotoğrafçılık uygulamasında konular çok çeşitli olabilir; sıradan ve güncel sorunlar kadar birçok konu öyküsel olarak anlatılabilir. Zor bir çalışma alanını oluşturmaktadır. Fotoğrafçı aynı zamanda konunun öznesini de oluşturabilir.

Yukarıda ifade edilen fotoğrafçılık türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Stüdyo fotoğrafçılığı
B) Doğa fotoğrafçılığı
C) Belgesel fotoğrafçılık
D) Haber fotoğrafçılığı
E) Portre fotoğrafçılığı

Bu fotoğrafçılık uygulamasında konular çok çeşitli olabilir; sıradan ve güncel sorunlar kadar birçok konu öyküsel olarak anlatılabilir. Zor bir çalışma alanını oluşturmaktadır. Fotoğrafçı aynı zamanda konunun öznesini de oluşturabilir. Bu fotoğrafçılık türü belgesel fotoğrafçılığıdır. Doğru cevap c seçeneği belgesel fotoğrafçılık olacaktır.

3. Deklanşöre basmaya başladığınızda netleme bir kez ayarlanır ve deklanşörden parmağınızı çekip tekrar netleme isteğini makineye gönderene kadar bu ayar sabit kalır.

Yukarıda ifade edilen otomatik netleme parametresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sürekli otomatik odaklama
B) Makro kilitleme
C) Dinamik odaklama alanı
D) Tek nokta otomatik odaklama
E) Kullanıcı seçili netleme alanı

Deklanşöre basmaya başladığınızda netleme bir kez ayarlanır ve deklanşörden parmağınızı çekip tekrar netleme isteğini makineye gönderene kadar bu ayar sabit kalır. Bu otomatik netleme parametresi tek nokta otomatik odaklamadır. Doğru cevap d seçeneği tek nokta otomatik odaklama olacaktır.

4. Gölge çeşitleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A) Gölge – eksik gölge – düşen gölge
B) Gölge – yarı gölge – düşen gölge
C) Kapalı gölge – açık gölge – kısa gölge
D) Gölge – yarı gölge – yansıyan gölge
E) Açık gölge – eksik gölge – uzayan gölge

Gölge çeşitleri; gölge – yarı gölge – düşen gölgedir. Doğru cevap b seçeneği gölge – yarı gölge – düşen gölge olacaktır.

5. ——- gündelik yaşamı, iletişim, etkileşim biçimlerini, bireyin görsel algı, estetik bilgi, yorum ve yargı becerisini içine alan fenomenleri kapsar.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) Görsel iletişim
B) Görsel okur-yazarlık
C) Görsel algı
D) Görsel kültür
E) Görsel tasarım

Görsel kültür; gündelik yaşamı, iletişim, etkileşim biçimlerini, bireyin görsel algı, estetik bilgi, yorum ve yargı becerisini içine alan fenomenleri kapsar. Doğru cevap d seçeneği görsel kültür olacaktır.

6. Pragnanz yasalarına göre, bir nesnenin önde ya da arkada olarak algılanmasında büyük rol oynayan tasarım ögesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yön
B) Çizgi
C) Renk
D) Form
E) Leke

Pragnanz yasalarına göre, bir nesnenin önde ya da arkada olarak algılanmasında büyük rol oynayan tasarım ögesi lekedir. Doğru cevap e seçeneği leke olacaktır.

7. Akkor flamanlı lambalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Yaydığı ışıkta mavi ve yeşil renk egemen olduğu için sıcak renkleri yansıtamazlar.
B) Renk ısısı ortalama 2700 – 3000 ºK arasındadır.
C) Gücü 5w – 20000w arasında değişen lambalardır.
D) Gücü 20000w dan yüksektir.
E) Sadece dış mekanlarda kullanılırlar.

Akkor flamanlı lambalar ile ilgili ifadelerden gücü 5w – 20000w arasında değişen lambalardır ifadesi doğru bir ifadedir. Doğru cevap c seçeneği gücü 5w – 20000w arasında değişen lambalardır olacaktır.

8. İnsan gözünün özellikle en hassas olduğu renk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sarı
B) Yeşil
C) Kırmızı
D) Mavi
E) Mor

İnsan gözünün özellikle en hassas olduğu renk yeşildir. Doğru cevap b seçeneği yeşil olacaktır.

9. Bulutsuz bir günde güneşten gelen eşit miktarda ışınlar aşağıdaki renklerden hangilerini içerir?

A) Sarı, Mor, Mavi
B) Sarı, Turuncu, Kırmızı
C) Kırmızı, Turuncu, Yeşil
D) Mavi, Yeşil, Kırmızı
E) Mor, Mavi, Kırmızı

Bulutsuz bir günde güneşten gelen eşit miktarda ışınlar mavi, yeşil ve kırmızı renklerini içerir. Doğru cevap d seçeneği mavi – yeşil – kırmızı olacaktır.

10. Storyboard çalışmalarının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazılı öyküyü görselleştirmek
B) Çekim-prodüksiyon kısmında zaman kazandırmak
C) Bakış açısını geliştirmek
D) Renkli hale getirmek
E) Her türlü yüzey üzerine çizebilmek

Storyboard çalışmalarının temel amacı yazılı öyküyü görselleştirmektir. Doğru cevap a seçeneği yazılı öyküyü görselleştirmek olacaktır.

11. I. Nokta
II. Ritm
III. Form
IV. Renk
V. Işık-gölge

Yukarıdakilerden hangileri görsel anlatım içinde yer alan öğelerdendir?

A) III ve IV
B) II, III ve V
C) III, IV ve V
D) I, III, IV ve V
E) I, II, III, IV ve V

Nokta, ritm, form, renk, ışık ve gölge görsel anlatım içinde yer alan öğelerdendir. Doğru cevap e seçeneği I, II, III, IV ve V olacaktır.

12. Edebiyat, tiyatro ya da diğer yazılı yapıtlarda, 20. yüzyılı kargaşa çağı olarak adlandıran yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) P. M. Lester
B) B. Tuchman
C) L. Lipson
D) J.Rudel
E) E.Toffler

Edebiyat, tiyatro ya da diğer yazılı yapıtlarda, 20. yüzyılı kargaşa çağı olarak adlandıran yazar B. Tuchman’dır. Doğru cevap b seçeneği B. Tuchman olacaktır.

13. I. Karşıtlık
II. Çelişki
III. Kapsama
IV. Çağrışım
V. Benzeşme

Yukarıdaki kavramlardan hangileri anlamsal bir dizge içinde, yapıyı oluşturan bağıntı türlerindendir?

A) I, II ve III
B) I, IV ve V
C) II, III, ve V
D) II, III, IV ve V
E) I, II, III, IV ve V

Karşıtlık, çelişki, kapsama, çağrışım ve benzeşme anlamsal bir dizge içinde, yapıyı oluşturan bağıntı türlerindendir. Doğru cevap e seçeneği I, II, III, IV ve V olacaktır.

14. Sinemanın en büyük anlatım özelliği olan kurguyu sistemli olarak kullanan ilk yönetmen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sergio Leone
B) Buster Keaton
C) David Wark Griffith
D) Andrei Tarkovsky
E) Akira Kurosawa

Sinemanın en büyük anlatım özelliği olan kurguyu sistemli olarak kullanan ilk yönetmen David Wark Griffith’dir. Doğru cevap c seçeneği David Wark Griffith olacaktır.

15. Haber çekimlerinde en çok kullanılan çekim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Göğüs çekim
B) Bel çekim
C) Boy çekim
D) Diz çekim
E) Genel çekim

www.ilginize.com

Haber çekimlerinde en çok kullanılan çekim tipi göğüs çekim yöntemidir. Doğru cevap a seçeneği göğüs çekim olacaktır.

16. Film görüntüsünde derinlemesine görüntü oluşturmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İki boyutluluk algısını vermek
B) Üç boyutluluk algısını vermek
C) Hareket algısını vermek
D) Açık koyu dengesini sağlamak
E) Renk algısını arttırmak

Film görüntüsünde derinlemesine görüntü oluşturmanın amacı üç boyutluluk algısını vermektir. Doğru cevap b seçeneği üç boyutluluk algısını vermek olacaktır.

17. Objektif zaman ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Ölçümlenmesi zordur.
B) Algılanan, hissedilen zamandır.
C) Gözlemlenebilirdir.
D) Hesaplanabilmesi zordur.
E) Kişiye göre farklılık gösterebilir.

Objektif zaman ile ilgili ifadelerden gözlemlenebilirdir ifadesi doğru bir ifadedir. Doğru cevap c seçeneği gözlemlenebilirdir olacaktır.

18. Modern öncesi dönemde zaman hesabı, zamanı daima ——- bağlamakta, bu nedenle de zaman hesabı kesinlikten uzak ve değişken olmaktadır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) uzama
B) gece-gündüz döngüsüne
C) gerçeğe
D) metafiziğe
E) mutlak zamana

Modern öncesi dönemde zaman hesabı, zamanı daima uzama bağlamakta, bu nedenle de zaman hesabı kesinlikten uzak ve değişken olmaktadır. Doğru cevap a seçeneği uzama olacaktır.

19. I. Zaman önce ve sonraya göre devinimin, hareketin sayısıdır.
II. Zaman idealar dünyasının sadece taklididir.
III. Zaman nesnel dünyadan kazanılmış bir şey değildir.
IV. Zaman öznel ve idealdir.

Kant’ın zaman yaklaşımı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız III
B) Yalnız IV
C) I ve II
D) II ve III
E) III ve IV

Kant’ın zaman yaklaşımı ile ilgili ifadelerden zaman nesnel dünyadan kazanılmış bir şey değildir ile zaman öznel ve idealdir ifadeleri doğru birer ifadedir. Doğru cevap e seçeneği III ve IV olacaktır.

20. Zamanın, zihnin varlıkları bütünlüklü olarak, anında kavrayamamasının sonucunda meydana geldiğini savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Platon
B) Aristo
C) Newton
D) Hegel
E) Kant

Zamanın, zihnin varlıkları bütünlüklü olarak, anında kavrayamamasının sonucunda meydana geldiğini savunan düşünür Platon’dur. Doğru cevap a seçeneği Platon olacaktır.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.