AOF Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Görsel Estetik Dersi Çıkmış Vize Soruları 2018 – 2019

AOF Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Görsel Estetik Dersi Çıkmış Vize Soruları 2018 – 2019

AOF Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Görsel Estetik Dersi Çıkmış Vize Soruları 2018 – 2019
Yayınlama: 23.09.2022
39
A+
A-

AOF Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Görsel Estetik Dersi Çıkmış Vize Soruları 2018 – 2019

1. Hegel felsefesinde, insanın kendi aklı ile yarattığı doğanın karşıtı olan her şeye ne ad verilir?

A) Deha
B) Fenomen
C) Numen
D) Geist (tin)
E) Nous

Hegel felsefesinde, insanın kendi aklı ile yarattığı doğanın karşıtı olan her şeye Geist (tin) denir. Doğru cevap d seçeneği Geist (tin) olacaktır.

2. Sanat eseri yoluyla insanın bilgilenmekten çok, gerçek bilgiden uzaklaşacağını söyleyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aristoteles
B) Platon
C) Plotinus
D) Kant
E) Croce

Sanat eseri yoluyla insanın bilgilenmekten çok, gerçek bilgiden uzaklaşacağını söyleyen düşünür Platon‘dur. Doğru cevap b seçeneği Platon olacaktır.

3. Antik Çağ estetik düşüncesini oluşturan düşünürler Platon, Aristoteles, Plotinus’un sanat ve güzel üzerine düşünceleri aşağıdaki temel kuramlardan hangisi ile ifade edilir?

A) Anlatımcılık kuramı
B) Biçimcilik kuramı
C) Yaratma kuramı
D) Taklit kuramları
E) Oyun kuramı

Antik Çağ estetik düşüncesini oluşturan düşünürler Platon, Aristoteles, Plotinus’un sanat ve güzel üzerine düşünceleri taklit kuramları ile ifade edilir. Doğru cevap d seçeneği taklit kuramları olacaktır.

4. 1750’de yazdığı ”Aesthetica” adlı yapıtı ile estetik düşüncenin ve kavramın kurucu düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kant
B) Adorno
C) Baumgarten
D) Hegel
E) Schiller

1750’de yazdığı ”Aesthetica” adlı yapıtı ile estetik düşüncenin ve kavramın kurucu düşünürü Baumgarten‘dir. Doğru cevap c seçeneği Baumgarten olacaktır.

5. Fotoğraf uygulama alanı olarak iki boyutludur, ancak insanlar üçüncü boyuta ilişkin deneyimlerinden dolayı fotoğrafı da üç boyutlu gibi algılarlar. Bu durum bir tür ——- olarak tanımlanır.

Yukardaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) tamamlama
B) yanılsama
C) renklendirme
D) doğaçlama
E) planlama

Fotoğraf uygulama alanı olarak iki boyutludur, ancak insanlar üçüncü boyuta ilişkin deneyimlerinden dolayı fotoğrafı da üç boyutlu gibi algılarlar. Bu durum bir tür yanılsama olarak tanımlanır. Doğru cevap b seçeneği yanılsama olacaktır.

6. ”Sanat, maddeye kazandırılmış form (ruh)dur,” düşüncesi aşağıdaki düşünürlerden hangisinin sanat felsefesi görüşü içinde yer alır?

A) Marx
B) Platon
C) Plotinus
D) Kant
E) Hege

Sanat, maddeye kazandırılmış form (ruh)dur, düşüncesi Plotinus’un sanat felsefesi görüşü içinde yer alır. Doğru cevap c seçeneği Plotinus olacaktır.

7. Sektörel fotoğrafçılık olarak da bilinen bu fotoğrafçılık türünde, büyük bütçeli kampanyalar söz konusu olduğunda uzman kadrolarla ve özel mekânlarda, özel ekipmanlarla çalışma zorunluluğu ortaya çıkabilir.

Yukarıda anlatılan ve bünyesinde birçok farklı çalışma alanını barındıran fotoğrafçılık türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Reklam fotoğrafçılığı
B) Endüstriyel fotoğrafçılık
C) Ürün Fotoğrafçılığı
D) İç mekan-mobilya fotoğrafçılığı
E) Serbest Fotoğrafçılık

Sektörel fotoğrafçılık olarak da bilinen bu fotoğrafçılık türünde, büyük bütçeli kampanyalar söz konusu olduğunda uzman kadrolarla ve özel mekânlarda, özel ekipmanlarla çalışma zorunluluğu ortaya çıkabilir. Bu fotoğrafçılık türü reklam fotoğrafçılığı olarak bilinir. Doğru cevap a seçeneği reklam fotoğrafçılığı olacaktır.

8. Geleneksel bilgiyle üretilen ve belirli fonksiyonları olan, belirli modellere göre üretilen, özgün denilemeyecek ve sanattan niteliksel olarak farklı olan ürünlere ne ad verilir?

A) Uygarlık tarihi
B) Arkeoloji
C) Güzel sanatlar
D) Zanaat
E) Akademik sanat

Geleneksel bilgiyle üretilen ve belirli fonksiyonları olan, belirli modellere göre üretilen, özgün denilemeyecek ve sanattan niteliksel olarak farklı olan ürünlere zanaat denir. Doğru cevap d seçeneği zanaat olacaktır.

9. Hayal dünyasında tasarlanan, nasıl olduğu bilinen, bilinçte beliren nesne ve olaylara ne ad verilir?

A) Rüya
B) Algı
C) Hafıza
D) Görme
E) İmge

Hayal dünyasında tasarlanan, nasıl olduğu bilinen, bilinçte beliren nesne ve olaylara imge denir. Doğru cevap e seçeneği imge olacaktır.

10. Fotoğraf makinelerinde görüntü oluşturabilmek için ihtiyaç duyulan ışık miktarına ne ad verilir?

A) Pozlama
B) ISO
C) Keskinlik
D) Netlik
E) Diyafram

Fotoğraf makinelerinde görüntü oluşturabilmek için ihtiyaç duyulan ışık miktarına pozlama denir. Doğru cevap a seçeneği pozlama olacaktır.

11. Aşağıdakilerden hangisi elektronik perdeli fotoğraf makinelerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Pillerin daha çabuk tükenmesi
B) Elektrik dalgalarının sensöre ne zaman kayıt yapılacağını iletmesi
C) Kullanıcılar tarafından daha çok tercih edilmesi
D) Genellikle daha yüksek hızlarda çekim yapması
E) Çekilen fotoğraflar içerisinde daha fazla gürültü(kumlanma, noise) oluşması

Kullanıcılar tarafından daha çok tercih edilmesi elektronik perdeli fotoğraf makinelerinin özelliklerinden biri değildir. Doğru cevap c seçeneği kullanıcılar tarafından daha çok tercih edilmesi olacaktır.

12. Aşağıdaki durumlardan hangisinde pozlama telafisine gerek yoktur?

A) Çok hareketli sahneler
B) Parlak gökyüzü ve gece sahneleri
C) Karlı sahneler
D) Arkadan aydınlatmalı sahneler
E) Plaj, deniz yansıması olan sahneler

Çok hareketli sahnelerde pozlama telafisine gerek yoktur. Doğru cevap a seçeneği çok hareketli sahneler olacaktır.

13. Ticari olarak yayınlanan ilk resimli fotoğraf kitabı “The Pencil Of Nature”ın (Doğanın Kalemi) sahibi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hippolyte Bayard
B) Roger Fenton
C) Alphose Giroux
D) Louis-Jacques Mandé
E) William Henry Fox Talbot

Ticari olarak yayınlanan ilk resimli fotoğraf kitabı “The Pencil Of Nature”ın (Doğanın Kalemi) sahibi William Henry Fox Talbot’dur. Doğru cevap e seçeneği William Henry Fox Talbot olacaktır.

14. Beyaz Dengesi (white balance) değerlerinden 5200 Kelvin ——- karşılık gelir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) floresana
B) tungstene
C) gölgeye
D) bulutluya
E) doğrudan güneşli gün ışığına

Beyaz Dengesi (white balance) değerlerinden 5200 Kelvin doğrudan güneşli gün ışığına karşılık gelir. Doğru cevap e seçeneği doğrudan güneşli gün ışığına olacaktır.

15. İmge ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Çevremizdeki izlenimlerimizi yansıtmak için bilinçaltımızda gerçekleşen organize bir eylemdir.
B) Zihinde tasarlanan ve gerçekleştirilmesi özlenen şey, hayal, hülya, imajdır.
C) Görsel düşünme ve algılarımızı harekete geçiren bir etkinlik türüdür.
D) Duygu ve düşüncelerimizin bir yansımasıdır.
E) Sanatsal duyuların bütünüdür.

İmge ile ilgili zihinde tasarlanan ve gerçekleştirilmesi özlenen şey, hayal, hülya, imajdır ifadesi doğru bir ifadedir. Doğru cevap b seçeneği zihinde tasarlanan ve gerçekleştirilmesi özlenen şey, hayal, hülya, imajdır olacaktır.

16. Algılanan an ya da durum ile gerçek durum arasındaki farklılıklara, değişkenliklere ne ad verilir?

A) Kör nokta
B) Algı yanılsaması
C) Algıda seçicilik
D) Göz kusuru
E) Metafor

Algılanan an ya da durum ile gerçek durum arasındaki farklılıklara, değişkenliklere algı yanılsaması denir. Doğru cevap b seçeneği algı yanılsaması olacaktır.

17. Portre fotoğrafçılığında arka planı flulaştırarak ifadeyi öne çıkarmak için aşağıdaki uygulamalardan hangisi kullanılır?

A) Arka plan zenginliği
B) Psikolojik derinlik
C) Ters Işık silueti
D) İlgi merkezi seçimi
E) Sığ alan derinliği

Portre fotoğrafçılığında arka planı flulaştırarak ifadeyi öne çıkarmak için sığ alan derinliği kullanılır. Doğru cevap e seçeneği sığ alan derinliği olacaktır.

18. Aşağıdakilerden hangisi algıyı etkileyen iç faktörlerden biridir?

A) Bireyin güdü ve ön yargıları, ilgi ve ihtiyaçları
B) Sosyal çevre ve deneyimler
C) İletişim becerilerindeki yetkinlik
D) Çevresel etkenler ve iletişim
E) Duygusal faktörler ve ön yargılar

Bireyin güdü ve ön yargıları, ilgi ve ihtiyaçları algıyı etkileyen iç faktörlerden biridir. Doğru cevap a seçeneği bireyin güdü ve ön yargıları, ilgi ve ihtiyaçları olacaktır.

19. Görme sinirleri bir araya toplanarak göz küresini terk eder. Sinirlerin göz küresinden çıkış noktasında yer almayan alıcı hücrelerin ve duyargalarının bulunmadığı noktaya ——- denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) ağ tabaka
B) retina
C) bağ dokusu
D) kör nokta
E) koroid tabaka

Görme sinirleri bir araya toplanarak göz küresini terk eder. Sinirlerin göz küresinden çıkış noktasında yer almayan alıcı hücrelerin ve duyargalarının bulunmadığı noktaya kör nokta denir. Doğru cevap d seçeneği kör nokta olacaktır.

20. ——- sanatın varlık nedenlerini oluşturan sanatsal elemanları, temel kavramları, sanatsal ilişkileri ve ilkeleri sorgulayan kültürel bir eylemdir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) Görsel tasarımda yetkinlik
B) Medya okuryazarlığı
C) Görsel okuryazarlık
D) Görsel kültür
E) Algıda seçicilik

Görsel okuryazarlık sanatın varlık nedenlerini oluşturan sanatsal elemanları, temel kavramları, sanatsal ilişkileri ve ilkeleri sorgulayan kültürel bir eylemdir. Doğru cevap c seçeneği görsel okuryazarlık olacaktır.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.