AOF Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Görsel Estetik Dersi Çıkmış Vize Soruları 2019 – 2020

AOF Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Görsel Estetik Dersi Çıkmış Vize Soruları 2019 – 2020

AOF Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Görsel Estetik Dersi Çıkmış Vize Soruları 2019 – 2020
Yayınlama: 17.10.2022
26
A+
A-

AOF Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Görsel Estetik Dersi Çıkmış Vize Soruları 2019 – 2020

1. Bir estetik objeyi algılayan, kavrayan ve estetik olarak hoşlanan, ondan estetik haz duyan bilinç varlığına ne ad verilir?

A) Estetik beğeni
B) Estetik deneyim
C) Estetik tavır
D) Estetik suje
E) Estetik anlatım

Bir estetik objeyi algılayan, kavrayan ve estetik olarak hoşlanan, ondan estetik haz duyan bilinç varlığına estetik suje denir. Doğru cevap d seçeneği estetik suje olacaktır.

2. Koreli sanatçı Nam June Paik aşağıdaki alanlardan hangisinde ürettiği eserler ile tanınır?

A) Fotoğraf
B) Resim
C) Video art
D) Sinema
E) Müzik

Koreli sanatçı Nam June Paik video art ürettiği eserler ile tanınır. Doğru cevap c seçeneği video art olacaktır.

3. Hegel felsefesinde, insanın kendi aklı ile yarattığı doğanın karşıtı olan her şeye ne ad verilir?

A) Fenomen
B) Deha
C) Nous
D) Geist (tin)
E) Numen

Hegel felsefesinde, insanın kendi aklı ile yarattığı doğanın karşıtı olan her şeye geist (tin) denir. Doğru cevap d seçeneği geist (tin) olacaktır.

4. Aristoteles’in son yazdığı kitap olarak değerlendirilen sanat, sanatçı ve estetik üzerine düşüncelerinin yer aldığı eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Organon
B) Fizik
C) Poetika
D) Metafizik
E) Politika

Aristoteles’in son yazdığı kitap olarak değerlendirilen sanat, sanatçı ve estetik üzerine düşüncelerinin yer aldığı eser Poetika’dır. Doğru cevap c seçeneği Poetika olacaktır.

5. Plastik sanatlarda kompozisyonun üç boyutlu görünüşünü en iyi anlatan sanat alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seramik
B) Heykel
C) Resim
D) Karikatür
E) Müzik

Plastik sanatlarda kompozisyonun üç boyutlu görünüşünü en iyi anlatan sanat alanı heykeldir. Doğru cevap b seçeneği heykel olacaktır.

6. Fotoğraf makinesinin, vizör denilen penceresinden yapılan ve aynı zamanda bir kompozisyon problem olan ve görüntünün yakalanmasında en önemli aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bakaç
B) Kadrajlama
C) Netleme
D) Pozlama
E) Boyut

Fotoğraf makinesinin, vizör denilen penceresinden yapılan ve aynı zamanda bir kompozisyon problem olan ve görüntünün yakalanmasında en önemli aşama kadrajlamadır. Doğru cevap b seçeneği kadrajlama olacaktır.

7. Sektörel fotoğrafçılık olarak da bilinen bu fotoğrafçılık türünde, büyük bütçeli kampanyalar söz konusu olduğunda uzman kadrolarla ve özel mekânlarda, özel ekipmanlarla çalışma zorunluluğu ortaya çıkabilir.

Yukarıda anlatılan ve bünyesinde birçok farklı çalışma alanını barındıran fotoğrafçılık türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Endüstriyel fotoğrafçılık
B) Ürün Fotoğrafçılığı
C) İç mekan-mobilya fotoğrafçılığı
D) Serbest Fotoğrafçılık
E) Reklam fotoğrafçılığı

Sektörel fotoğrafçılık olarak da bilinen bu fotoğrafçılık türünde, büyük bütçeli kampanyalar söz konusu olduğunda uzman kadrolarla ve özel mekânlarda, özel ekipmanlarla çalışma zorunluluğu ortaya çıkabilir. Burada anlatılan ve bünyesinde birçok farklı çalışma alanını barındıran fotoğrafçılık türü reklam fotoğrafçılığıdır. Buna göre doğru cevap e seçeneği reklam fotoğrafçılığı olacaktır.

8. Latince “modo” kökünden türetilmiş olup “şimdi” anlamına gelen, 18. ve 19. yüzyıl, endüstrileşme çağına işaret eden dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güncel sanat
B) Avangard sanat
C) Modern sanat
D) Post modernizm
E) Klasik sanat

Latince “modo” kökünden türetilmiş olup “şimdi” anlamına gelen, 18. ve 19. yüzyıl, endüstrileşme çağına işaret eden dönem Modern sanat dönemidir. Doğru cevap c seçeneği modern sanat olacaktır.

9. Fotoğraf makinelerinde görüntü oluşturabilmek için ihtiyaç duyulan ışık miktarına ne ad verilir?

A) Pozlama
B) Diyafram
C) Netlik
D) Keskinlik
E) ISO

Fotoğraf makinelerinde görüntü oluşturabilmek için ihtiyaç duyulan ışık miktarına pozlama denir. Doğru cevap a seçeneği pozlama olacaktır.

10. Hayal dünyasında tasarlanan, nasıl olduğu bilinen, bilinçte beliren nesne ve olaylara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Görme
B) Hafıza
C) Algı
D) İmge
E) Rüya

Hayal dünyasında tasarlanan, nasıl olduğu bilinen, bilinçte beliren nesne ve olaylara verilen ada imge denir. Doğru cevap d seçeneği imge olacaktır.

11. Beyaz Dengesi (white balance) değerlerinden 5200 Kelvin —– karşılık gelir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) doğrudan güneşli gün ışığına
B) bulutluya
C) tungstene
D) gölgeye
E) floresana

Beyaz Dengesi (white balance) değerlerinden 5200 Kelvin doğrudan güneşli gün ışığına karşılık gelir. Buna göre doğru cevap a seçeneği doğrudan güneşli gün ışığına olacaktır.

12. 1840’lar da bir kimya profesörü olan John W. Draper kendi kamerasını yaparak —– ’nı çekmiştir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) ilk renkli doğa fotoğrafı
B) ilk iç mekan fotoğrafı
C) ilk mimari fotoğrafı
D) ilk portre fotoğrafı
E) ilk güneş ve ay fotoğrafı

1840’lar da bir kimya profesörü olan John W. Draper kendi kamerasını yaparak ilk portre fotoğrafını çekmiştir. Buna göre doğru cevap d seçeneği ilk portre fotoğrafı olacaktır.

13. Pozlama üçgenindeki diyafram, enstantane ve ISO Hızı değeri değiştirilip farklı varyasyonlara getirilerek yine birbirinin aynı miktarda ışığı sensörde toplamak mümkündür.

Yukarıda ifade edilen yasa aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eş değerlik
B) Kontrastlık
C) Odaklama
D) Pozlama
E) Doğrusallık

Pozlama üçgenindeki diyafram, enstantane ve ISO Hızı değeri değiştirilip farklı varyasyonlara getirilerek yine birbirinin aynı miktarda ışığı sensörde toplamak mümkündür. Bu yasa eş değerlik yasası olarak bilinir. Buna göre doğru cevap a seçeneği eş değerlik olacaktır.

14. Portre fotoğrafçılığında arka planı flulaştırarak ifadeyi öne çıkarmak için aşağıdaki uygulamalardan hangisi kullanılır?

A) İlgi merkezi seçimi
B) Psikolojik derinlik
C) Sığ alan derinliği
D) Arka plan zenginliği
E) Ters ışık silueti

Portre fotoğrafçılığında arka planı flulaştırarak ifadeyi öne çıkarmak için sığ alan derinliği kullanılır. Doğru cevap c seçeneği sığ alan derinliği olacaktır.

15. Fizyolojik olarak aydınlık ortamlarda göz bebeğimiz küçülürken, karanlık ortamlarda büyür. Bu durum sinirlere ulaşacak ışığın miktarına göre çalışır.

Yukarıda ifade edilen duruma benzer olarak çalışan fotoğraf makinesi ögesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pozlama telafisi
B) Diyafram
C) Enstantane
D) White balance
E) ISO hızı

Fizyolojik olarak aydınlık ortamlarda göz bebeğimiz küçülürken, karanlık ortamlarda büyür. Bu durum sinirlere ulaşacak ışığın miktarına göre çalışır. Bu fotoğraf makinesi öğesi diyaframdır. Doğru cevap b seçeneği diyafram olacaktır.

16. Görme sinirleri bir araya toplanarak göz küresini terk eder. Sinirlerin göz küresinden çıkış noktasında yer almayan alıcı hücrelerin ve duyargalarının bulunmadığı noktaya —– denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) ağ tabaka
B) kör nokta
C) bağ dokusu
D) retina
E) koroid tabaka

Görme sinirleri bir araya toplanarak göz küresini terk eder. Sinirlerin göz küresinden çıkış noktasında yer almayan alıcı hücrelerin ve duyargalarının bulunmadığı noktaya kör nokta denir. Doğru cevap b seçeneği kör nokta olacaktır.

17. Algılama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Algı, aynı zamanda dış dünyanın duyumlarla gelen imgesinin bilinçte gerçekleşen tasarımıdır.
B) Algılama, görme, işitme, koku, tat, dokunma ve diğer vücut duyularıyla ilişkilidir.
C) Algı aynı zamanda nesnelere ve olaylara ilişkin bilinçli farkındalığı içerir.
D) Duyu organlarımıza gelen dışsal uyarıcıların anlamlı hale getirilmesidir.
E) Algılama kişiden kişiye değişmeyen sabit bir özellik taşır.

Algılama ile ilgili ifadelerden algılama kişiden kişiye değişmeyen sabit bir özellik taşır ifadesi yanlış bir ifadedir. Doğru cevap e seçeneği algılama kişiden kişiye değişmeyen sabit bir özellik taşır olacaktır.

18. İmge ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Duygu ve düşüncelerimizin bir yansımasıdır.
B) Sanatsal duyuların bütünüdür.
C) Görsel düşünme ve algılarımızı harekete geçiren bir etkinlik türüdür.
D) Çevremizdeki izlenimlerimizi yansıtmak için bilinçaltımızda gerçekleşen organize bir eylemdir.
E) Zihinde tasarlanan ve gerçekleştirilmesi özlenen şey, hayal, hülya, imajdır.

İmge ile ilgili ifadelerden zihinde tasarlanan ve gerçekleştirilmesi özlenen şey, hayal, hülya, imajdır ifadesi doğru bir ifadedir. Doğru cevap e seçeneği zihinde tasarlanan ve gerçekleştirilmesi özlenen şey, hayal, hülya, imajdır olacaktır.

19. Gestalt Kuramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Olay, olgu ve nesnelere bütüncül yaklaşımla bakmayı öğreten algısal organizasyon kuramıdır.
B) Görsel düşünme ve algılamaya yönelik becerilerin kazanımıdır.
C) Fiziksel pratikler ve görme becerilerini organize etmektir.
D) Bellek, öğrenme, hatırlama, problem çözme ve algılama muhakemesine yönelik bir beceridir.
E) Olay, olgu ve nesnelere detaycı bir yaklaşımla ele alan organize bir süreçtir.

Gestalt Kuramı ile ilgili olay, olgu ve nesnelere bütüncül yaklaşımla bakmayı öğreten algısal organizasyon kuramıdır ifadesi doğru bir ifadedir. Doğru cevap a seçeneği olay, olgu ve nesnelere bütüncül yaklaşımla bakmayı öğreten algısal organizasyon kuramıdır olacaktır.

20. Görsel kültür ve görsel iletişim bağlamında kullanılan semboller, piktogramların hayatı kolaylaştırdığı alanlar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okullarda, eğitim sistemi içinde
B) Ev yaşamı ve sosyal ilişkilerde
C) Bilim ve endüstriyel tasarım alanlarında
D) Sadece teknoloji kullanımında
E) Özellikle havalimanı, sinema, toplu taşıma ve ulaşım gibi kamusal alanlarda

Görsel kültür ve görsel iletişim bağlamında kullanılan semboller, piktogramların hayatı kolaylaştırdığı alanlar özellikle havalimanı, sinema, toplu taşıma ve ulaşım gibi kamusal alanlardır. Doğru cevap e seçeneği özellikle havalimanı, sinema, toplu taşıma ve ulaşım gibi kamusal alanlarda olacaktır.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.