AOF Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Görsel Estetik Dersi Çıkmış Yaz Okulu Soruları 2018 – 2019

AOF Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Görsel Estetik Dersi Çıkmış Yaz Okulu Soruları 2018 – 2019

AOF Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Görsel Estetik Dersi Çıkmış Yaz Okulu Soruları 2018 – 2019
Yayınlama: 06.10.2022
118
A+
A-

AOF Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Görsel Estetik Dersi Çıkmış Yaz Okulu Soruları 2018 – 2019

1. Bir estetik objeyi algılayan, kavrayan ve estetik olarak hoşlanan, ondan estetik haz duyan bilinç varlığına ne ad verilir?

A) Estetik suje
B) Estetik beğeni
C) Estetik deneyim
D) Estetik tavır
E) Estetik anlatım

Bir estetik objeyi algılayan, kavrayan ve estetik olarak hoşlanan, ondan estetik haz duyan bilinç varlığına estetik suje denir. Doğru cevap a seçeneği estetik suje olacaktır.

2. Odaklama yapılan noktanın önü ve arkasını da kapsayan net görülen bölgeye —– denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) grafik
B) açı
C) objektif
D) asa
E) alan derinliği

Odaklama yapılan noktanın önü ve arkasını da kapsayan net görülen bölgeye alan derinliği denir. Doğru cevap e seçeneği alan derinliği olacaktır.

3. Sanatın ve sanat yapıtının varlıkça yapısının ne olduğunu araştırmayı ve bu konularda doğru bilgiler ortaya koymayı amaç edinen alan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güzel sanatlar
B) Sanat felsefesi
C) Estetik
D) Geleneksel sanatlar
E) Uygulamalı sanatlar

Sanatın ve sanat yapıtının varlıkça yapısının ne olduğunu araştırmayı ve bu konularda doğru bilgiler ortaya koymayı amaç edinen alan sanat felsefesidir. Doğru cevap b seçeneği sanat felsefesi olacaktır.

4. Düşünceyi ön plana alan ve kavramsal olduğu için geleneksel estetik değerleri bir yana bırakmayı zorunlu kılan sanat kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fotoğraf sanatı
B) Dijital fotoğrafçılık
C) Güncel sanat
D) Post modern sanat
E) Analog fotoğrafçılık

Düşünceyi ön plana alan ve kavramsal olduğu için geleneksel estetik değerleri bir yana bırakmayı zorunlu kılan sanat kavramı güncel sanattır. Doğru cevap c seçeneği güncel sanat olacaktır.

5. Karanlık odayı 10. yüzyılda kullandığı bilinen ve Camera Obscura ile ilgili çalışmalar yapan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cabir bin Hayyam
B) Takiyüddin
C) Osman Hamdi
D) Kindi
E) İbni Heysem

Karanlık odayı 10. yüzyılda kullandığı bilinen ve Camera Obscura ile ilgili çalışmalar yapan bilim insanı İbni Heysem’dir. Doğru cevap e seçeneği İbni Heysem olacaktır.

6. I. HDR (High Dynamic Range)
II. Işık izleri pozlaması
III. Şelale ve akarsu pozlama
IV. Kar pozlama

Yukarıdakilerden hangileri uzun pozlama teknikleri içerisinde yer alır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) III ve IV

Işık izleri pozlaması ile şelale ve akarsu pozlama uzun pozlama teknikleri içerisinde yer alır. Buna göre doğru cevap II ve III olacaktır.

7. Mutlak Eşik kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Bir alıcı organın uyarılabildiği en yüksek uyarıcı şiddetidir.
B) Bir alıcı organın uyarılabildiği en ufak uyarıcı şiddetidir.
C) Algı düzeyimizin en yüksek noktasıdır.
D) Olguları kavrama düzeyimizin en yüksek noktasıdır.
E) Tüm algılarımızın tepki verdiği en yüksek davranış türüdür.

Mutlak Eşik kavramı ile ilgili bir alıcı organın uyarılabildiği en ufak uyarıcı şiddetidir ifadesi doğru bir ifadedir. Buna göre doğru cevap b seçeneği bir alıcı organın uyarılabildiği en ufak uyarıcı şiddetidir olacaktır.

8. Pozlama üçgenindeki diyafram, enstantane ve ISO Hızı değeri değiştirilip farklı varyasyonlara getirilerek yine birbirinin aynı miktarda ışığı sensörde toplamak mümkündür.

Yukarıda ifade edilen yasa aşağıdakilerden hangisidir?

A) Odaklama
B) Doğrusallık
C) Pozlama
D) Kontrastlık
E) Eş değerlik

Pozlama üçgenindeki diyafram, enstantane ve ISO Hızı değeri değiştirilip farklı varyasyonlara getirilerek yine birbirinin aynı miktarda ışığı sensörde toplamak mümkündür. Bu yasa eş değerlik yasasıdır. Doğru cevap e seçeneği eş değerlik olacaktır.

9. Görme sinirleri bir araya toplanarak göz küresini terk eder. Sinirlerin göz küresinden çıkış noktasında yer almayan alıcı hücrelerin ve duyargalarının bulunmadığı noktaya ——- denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) ağ tabaka
B) retina
C) koroid tabaka
D) kör nokta
E) bağ dokusu

Görme sinirleri bir araya toplanarak göz küresini terk eder. Sinirlerin göz küresinden çıkış noktasında yer almayan alıcı hücrelerin ve duyargalarının bulunmadığı noktaya kör nokta denir. Doğru cevap d seçeneği kör nokta olacaktır.

10. Aşağıdakilerden hangisi algının tanımıdır?

A) Görülemeyen olayları sadece duyular yoluyla yorumlama eylemidir.
B) Varlıkların nesnelerin tüm duyular yoluyla alınan izlenimlerin organize edilerek yorumlanmasıdır.
C) Gözün göremediği detayları hareketlerimizle organize etme sürecidir.
D) Bazı karmaşık işlemleri duyumsama becerisidir.
E) Yoğun dikkat sonucu gerçekleşen fizyolojik bir eylemdir.

Varlıkların nesnelerin tüm duyular yoluyla alınan izlenimlerin organize edilerek yorumlanmasına algı denir. Buna göre doğru cevap b seçeneği varlıkların nesnelerin tüm duyular yoluyla alınan izlenimlerin organize edilerek yorumlanmasıdır olacaktır.

11. Işığın temel işlevleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Konuya hacim ve derinlik vererek boyut kazandırır.
B) Konuyu aydınlatmak için kullanılır.
C) Nesneyi sabitlemek için kullanılır.
D) Atmosferi şekillendirir.
E) Desen oluşturmak için kullanılır.

Işığın temel işlevleri ile ilgili nesneyi sabitlemek için kullanılır ifadesi doğru bir ifadedir. Buna göre doğru cevap c seçeneği nesneyi sabitlemek için kullanılır olacaktır.

12. Çekim sırasında kameramanlar tarafından kullanılan kameraların diyafram açıklığı ile aydınlatma sırasında üretilen ışık yoğunluğunun birbirini tamamlaması gerekir.

Yukarıdaki ifadeye göre, bu durumun gerçekleşmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Doğru kadraj
B) Doğru pozlama
C) Doğru yönetmen
D) Doğru açı
E) Doğru stüdyo

Çekim sırasında kameramanlar tarafından kullanılan kameraların diyafram açıklığı ile aydınlatma sırasında üretilen ışık yoğunluğunun birbirini tamamlaması gerekir. Bu durumun gerçekleşmesi için doğru pozlama gereklidir. Buna göre doğru cevap b seçeneği doğru pozlama olacaktır.

13. Bulutsuz bir günde, çekimi yapılacak olan konunun gölgede kalan tarafı konunun etrafından yansıyan ve güneşten doğrudan gelen ışınlarla aydınlatılır. Bu etki, insan yüzü ve derisi üzerinde daha belirgindir.

Yukarıdaki ifadeye göre, çekimi yapılacak olan konunun gölgede kalan tarafları fotoğrafta aşağıdaki renklerden hangisi ile görülür?

A) Mavimsi
B) Kırmızımsı
C) Turuncumsu
D) Sarımsı
E) Morumsu

www.cevapoloji.com

Bulutsuz bir günde, çekimi yapılacak olan konunun gölgede kalan tarafı konunun etrafından yansıyan ve güneşten doğrudan gelen ışınlarla aydınlatılır. Bu etki, insan yüzü ve derisi üzerinde daha belirgindir. çekimi yapılacak olan konunun gölgede kalan tarafları fotoğrafta mavimsi görünecektir. Buna göre a seçeneği mavimsi olacaktır.

14. I. Fon
II. Figür
III. Sınır çizgisi
IV. Tekrar
V. Doku

Yukarıdakilerden hangileri temel plastik ögeler içerisinde yer alır?

A) I ve II
B) I, IV ve V
C) I, II, III ve V
D) II, III, IV ve V
E) I, II, III, IV ve V

Fon, figür, sınır çizgisi ve doku temel plastik ögeler içerisinde yer alır. Doğru cevap c seçeneği I, II, III ve V olacaktır.

15. Kurgulamada, bir planın ardından hemen ikinci planı getirme işlemine ne ad verilir?

A) Kesme
B) Bindirme
C) Silinme
D) Zincirleme
E) Açılma, kararma

Kurgulamada, bir planın ardından hemen ikinci planı getirme işlemine kesme denir. Doğru cevap a seçeneği kesme olacaktır.

16. I. Sınırlandırılmış alan içerisinde yer alan görsel güçlerin tam anlamıyla eşitliğidir.
II. Çoğunlukla simetrik yapı taşıyan bu düzenlemede tüm görsel ögeler durağan bir oluşum içindedir.
III. Görsel ögeler sınırlandırılmış alan içinde asimetrik olarak dağılmıştır.

Durağan denge kavramı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Durağan denge kavramı ile ilgili ifadelerden sınırlandırılmış alan içerisinde yer alan görsel güçlerin tam anlamıyla eşitliğidir ile çoğunlukla simetrik yapı taşıyan bu düzenlemede tüm görsel ögeler durağan bir oluşum içindedir ifadesi doğru birer ifadedir. Doğru cevap c seçeneği I ve II olacaktır.

17. Görüntülemede estetik kaygı ile seyircilerde güçlü bir dinginlik duygusu yaratmak için görsel etkiyi artırma yöntemlerinden biri olan çizgi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dikey çizgiler
B) Asimetrik çizgiler
C) Kesik çizgiler
D) Rastgele çizgiler
E) Yatay çizgiler

Görüntülemede estetik kaygı ile seyircilerde güçlü bir dinginlik duygusu yaratmak için görsel etkiyi artırma yöntemlerinden biri olan çizgi türü yatay çizgilerdir. Doğru cevap e seçeneği yatay çizgiler olacaktır.

18. ——- zaman filmde geçen sürenin gerçek zamanla uyum halinde olduğu zaman türüdür.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A) Kurgusal
B) İrreel
C) Sujesel
D) Reel
E) Hayali

Reel zaman, filmde geçen sürenin gerçek zamanla uyum halinde olduğu zaman türüdür. Doğru cevap d seçeneği reel olacaktır.

19. Şimdinin asıl gerçeklikte geçen zaman olduğu ve evrenin her yerinde aynı olduğu düşüncesi aşağıdaki zaman yaklaşımlarından hangisinde yer alır?

A) Mutlak
B) Göreli
C) Depolanan
D) Sübjektif
E) Biyolojik

Şimdinin asıl gerçeklikte geçen zaman olduğu ve evrenin her yerinde aynı olduğu düşüncesi mutlak yaklaşım içinde yer alır. Doğru cevap a seçeneği mutlak olacaktır.

20. Gilles Deleuze’ün, ”zaman-imge” yaklaşımı içerisinde kullandığı süre ve sezgi kavramları aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A) Kant
B) Zeno
C) Platon
D) Bergson
E) Aristo

Gilles Deleuze’ün, ”zaman-imge” yaklaşımı içerisinde kullandığı süre ve sezgi kavramları Bergson’a aittir. Doğru cevap d seçeneği Bergson olacaktır.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.