AÖF Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Mitoloji ve Din Dersi Çıkmış Vize Soruları 2016 – 2017

AÖF Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Mitoloji ve Din Dersi Çıkmış Vize Soruları 2016 – 2017

AÖF Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Mitoloji ve Din Dersi Çıkmış Vize Soruları 2016 – 2017
Yayınlama: 07.03.2023
59
A+
A-

AÖF Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Mitoloji ve Din Dersi Çıkmış Vize Soruları 2016 – 2017

1. Kahramanların saklandığı yerdir. Köroğlu destanında kahramanlık vurgusunun cereyan ettiği mekandır. Dede Korkut kitabında kahramanlar ile arasında öyle bir ilişki kurulmaktadır ki bir anlamda insanlara çare üreten manevi merkez durumundadır. Yukarıda bilgileri verilen kült aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dağ
B) Deniz
C) Orman
D) Gökyüzü
E) Irmak

Kahramanların saklandığı yerdir. Köroğlu destanında kahramanlık vurgusunun cereyan ettiği mekandır. Dede Korkut kitabında kahramanlar ile arasında öyle bir ilişki kurulmaktadır ki bir anlamda insanlara çare üreten manevi merkez durumundadır. Bu kült dağ kültüdür. Buna göre doğru cevap a seçeneği dağ olacaktır.

2. İyi ruhlarla irtibat halindeki şaman nasıl adlandırılmıştır?

A) Kammak
B) Kut
C) Aktoyun
D) Akkam
E) Karakam

İyi ruhlarla irtibat halindeki şamana akkam denir. Buna göre doğru cevap d seçeneği akkam olacaktır.

3. Yedi dalı olduğu ve bunların göğün katlarına ulaştığına inanılmıştır. Ebedi canlılığın sembolü olmuştur. Yapraklarında insanların kaderi yazılı olduğu inanılmıştır. Yukarıda bilgileri verilen kült aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sedir ağacı
B) Kayın ağacı
C) Kozmik ağaç
D) Akağaç
E) Hurma ağacı

Yedi dalı olduğu ve bunların göğün katlarına ulaştığına inanılmıştır. Ebedi canlılığın sembolü olmuştur. Yapraklarında insanların kaderi yazılı olduğu inanılmıştır. Bu kült kozmik ağaç kültüdür. Doğru cevap c seçeneği kozmik ağaç olacaktır.

4. Yalnızca tanrılar konu edinilir. Zamanla ilaveler kazanmış ve zenginleşmiştir. Kutsal olduğu kadar seküler unsurları da içermektedir. Mitolojilere göre daha gerçekçi olabilecekleri kabul edilir. Yukarıdaki bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Efsane
B) Mitos
C) Din
D) Tabu
E) Masal

Yalnızca tanrılar konu edinilir. Zamanla ilaveler kazanmış ve zenginleşmiştir. Kutsal olduğu kadar seküler unsurları da içermektedir. Mitolojilere göre daha gerçekçi olabilecekleri kabul edilir. Bu bilgiler efsaneye aittir. Buna göre doğru cevap a seçeneği efsane olacaktır.

5. Yazarı belli olmayan eski çağlarda yaşanmış olayları konu alan sözlü destan türüne ne ad verilir?

A) Ulusal destanlar
B) Gerçek destanlar
C) Olağanüstü destanlar
D) Yapay destanlar
E) Doğal destanlar

Yazarı belli olmayan eski çağlarda yaşanmış olayları konu alan sözlü destan türüne doğal destan denir. Doğru cevap e seçeneği doğal destanlar olacaktır.

6. Doğruluğu araştırılabilen hipotezlerle uğraşır, reddi mümkün olmayan inançlarla uğraşmaz. Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Akıl
B) Bilim
C) Felsefe
D) Din
E) Dil

Doğruluğu araştırılabilen hipotezlerle uğraşır, reddi mümkün olmayan inançlarla uğraşmayan bilimdir. Buna göre doğru cevap b seçeneği bilim olacaktır.

7. İlahi dinlere göre Hıristiyanlığın kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mezmurlar
B) Kur’an
C) Zebur
D) Tevrat
E) İncil

İlahi dinlere göre Hıristiyanlığın kitabı İncil’dir. Doğru cevap e seçeneği İncil olacaktır.

8) Mitik dünya görüşü ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Physis: Doğa bilgisi
B) Geo: Yer bilgisi
C) Mythos: Yıldız bilgisi
D) Kozmos: Evren bilgisi
E) Theos: Tanrı bilgisi

Mitik dünya görüşü ile ilgili Mythos: Yıldız bilgisi eşleşmesi yanlıştır. Buna göre doğru cevap c seçeneği Mythos: Yıldız bilgisi olacaktır.

9) Mitik dinlerle ilahi dinlerin temel farkı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mitik inançlar insan merkezli, ilahi dinler tanrı merkezlidir.
B) Farklı coğrafyalarda yayılmışlardır.
C) Mitik inançlar tanrıların çeşitliliğini ilahi dinler ise ebediliklerini konu edinir.
D) Mitik inançlar eski, ilahi dinler yenidir.
E) Farklı ırklar arasında yayılmışlardır.

Mitik dinlerle ilahi dinlerin temel farkı mitik inançlar insan merkezli, ilahi dinler tanrı merkezli olmasıdır. Buna göre doğru cevap a seçeneği mitik inançlar insan merkezli, ilahi dinler tanrı merkezlidir olacaktır.

10) Yasalar her şeyin kralıdır diyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atreus
B) Pindaros
C) Protagoras
D) Homeros
E) Sokrates

Yasalar her şeyin kralıdır diyen düşünür Pindaros’a aittir. Buna göre doğru cevap b seçeneği Pindaros olacaktır.

11. Fırtına Tanrısı Teşup’un krallık tahtına oturmasının konu edildiği efsane aşağıdakilerden hangisidir?

A) Telipinu’nun Kayboluşu
B) Ullikummi Şarkısı
C) Kumarbi
D) Elkunirşa ve Aşertu
E) Kamruşepa

Fırtına Tanrısı Teşup’un krallık tahtına oturmasının konu edildiği efsane Ullikummi Şarkısı’dır. Doğru cevap b seçeneği Ullikummi Şarkısı olacaktır.

12. Edebiyatında yer alan efsaneler daha çok Mezopotamya ve Anadolu kökenlidir. Kendi kültürünü anlattığı ait efsaneler yaratamadığı görülür. Mitolojik metinleri tapınaklarda müzik eşliğinde söyledikleri bilinmektedir. Yukarıda hangi uygarlığın mitolojisinden söz edilmektedir?

A) Sümer
B) Hitit
C) Lidya
D) Hatti
E) Huri

Edebiyatında yer alan efsaneler daha çok Mezopotamya ve Anadolu kökenlidir. Kendi kültürünü anlattığı ait efsaneler yaratamadığı görülür. Mitolojik metinleri tapınaklarda müzik eşliğinde söyledikleri bilinmektedir. Bu medeniyet Hitit’lerdir. Doğru cevap b seçeneği Hitit olacaktır.

13. Aşağıdakilerden hangisi Hatti Kökenli Mitlerden biri değildir?

A) İnara’nın Kayboluşu
B) İlluyanka
C) Deniz’inKızı ve Telipinu
D) Gökteki Krallık Efsanesi
E) Gökyüzünden Düşen Ay

Gökteki Krallık Efsanesi, Hatti Kökenli Mitlerden biri değildir. Doğru cevap d seçeneği Gökteki Krallık Efsanesi olacaktır.

14. İlluyanka efsanesinde İlluyanka’nın mücadele ettiği kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gök Tanrısı
B) Güneş Tanrısı
C) Fırtına Tanrısı
D) Kraliçe Aşmunikal
E) Kaneş Kraliçesi

İlluyanka efsanesinde İlluyanka’nın mücadele ettiği kişi Fırtına Tanrısı’dır. Doğru cevap c seçeneği Fırtına Tanrısı olacaktır.

15. Aşağıdakilerden hangisi Anu ve Kumarbi’nin çocuğu, Fırtına Tanrısı ve Taşmişu’nun erkek kardeşidir?

A) Aştapi
B) Kaşku
C) Hepat
D) Aranzah
E) Alalu

Aranzah, Anu ve Kumarbi’nin çocuğu, Fırtına Tanrısı ve Taşmişu’nun erkek kardeşidir. Doğru cevap d seçeneği Aranzah olacaktır.

16. Sumer destanlarında, Şamaş ile birlikte gökyüzünün koruyucu tanrısı sayılan ve bereketli yağmurları getirdiğine inanılan tanrı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adad
B) İnanna
C) Ningirsu
D) Dumuzi
E) Lamassular

Sumer destanlarında, Şamaş ile birlikte gökyüzünün koruyucu tanrısı sayılan ve bereketli yağmurları getirdiğine inanılan tanrı Adad’dır. Doğru cevap a seçeneği Adad olacaktır.

17. Sumer inancında Uruk şehrinin koruyucu tanrısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ninşubur
B) Ningişzida
C) Sin
D) Ningirsu
E) İnanna

Sumer inancında Uruk şehrinin koruyucu tanrısı İnanna’dır. Doğru cevap e seçeneği İnanna olacaktır.

18. Aşağıdaki uygarlıklardan hangisinde tanrılar insan şeklinde tasavvur edilir?

A) Persler
B) Asurlular
C) Hattiler
D) Sümerler
E) Hititler

Sümerler’de tanrılar insan şeklinde tasavvur edilir. Doğru cevap d seçeneği Sümerler olacaktır.

19. Kutsal rakamı 60 olan Sumer tanrısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enki
B) Anunna
C) Anzu
D) Enlil
E) Anu

Kutsal rakamı 60 olan Sumer tanrısı Anu’dur. Doğru cevap e seçeneği Anu olacaktır.

20. Adı “Güzel yerin efendisi” “anlamına gelen Sumer tanrısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İştar
B) Ereşkigal
C) Enkidu
D) Dumuzi
E) İnanna

Adı “Güzel yerin efendisi” “anlamına gelen Sumer tanrısı Enkidu’dur. Doğru cevap c seçeneği Enkidu olacaktır.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.