Aşağıda kardiyomiyopatilerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Aşağıda kardiyomiyopatilerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) En sık görülen tip dilate kardiyomiyopatidir.
B) Selenyum eksikliğinde meydana gelen dilate kardiyomiyopatiye Keshan Sendromu adı verilir.
C) Genetik geçiş paterni en yüksek olan tip hipertrofik kardiyomiyopatidir.
D) Restriktif kardiyomiyopatide kalp tipik muz görünümü alır.
E) Restriktif kardiyomiyopati en az görülen kardiyomiyopatidir.

Aşağıda kardiyomiyopatilerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Yayınlama: 17.10.2022
11
A+
A-

Aşağıda kardiyomiyopatilerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) En sık görülen tip dilate kardiyomiyopatidir.
B) Selenyum eksikliğinde meydana gelen dilate kardiyomiyopatiye Keshan Sendromu adı verilir.
C) Genetik geçiş paterni en yüksek olan tip hipertrofik kardiyomiyopatidir.
D) Restriktif kardiyomiyopatide kalp tipik muz görünümü alır.
E) Restriktif kardiyomiyopati en az görülen kardiyomiyopatidir.

Restriktif kardiyomiyopatide kalp tipik muz görünümü alır ifadesi kardiyomiyopatilerle ilgili verilen bilgilerden doğru değildir. Doğru cevap d seçeneği restriktif kardiyomiyopatide kalp tipik muz görünümü alır olacaktır.

Dilate (Konjestif) Kardiyomiyopati: En sık görülen kardiyomiyopatidir. Erkek baskınlığı vardır ve vakaların çoğu sporadiktir. Etyolojide viral enfeksiyonlar, alkol kullanımı kobalt ve doksorubisin toksisitesi ve selenyum eksikliği (Keshan Hastalığı) vardır. Genetik vakalarda distrofin mutasyonu izlenir. Kalp büyük, ağırlığı fazladır. Murat trombüs ve emboliler izlenir. Esas bozukluk sistolik fonksiyondadır. Zamanla kalp yetmezliği gelişir.

Hipertrofik Kardiyomiyopati (İdiyopatik Hipertrofik Subaortik Stenoz): Artmış kas kalınlığı nedeniyle kalp boşlukları küçülmüştür. Genetik geçişi en fazla olan kardiyomiyopatidir. Sarkomer proteinlerini kodlayan genlerde genetik defekt vardır. Klasik morfolojik görünüm miyokardın özellikle interventriküler septumda orantısız kalınlaşmasıdır (asimetrik septal hipertrof ı, muz şeklinde sol ventrikül). Septumun daha çok subaortik bölgede kalınlaşması nedeniyle aort çıkışı daralarak sistolik ejeksiyon azalabilir (idiyopatik hipertrofık subaortik stenoz). Senkop ya da ani ölüm sebebi olabilir. Ventriküler aritmi ve ani ölüm sıklığı artmıştır.

Restriktif Kardiyomiyopati: Diyastol sonrası dolum yetersizliği ile karakterizedir. En az görülen kardiyomiyopatidir. İdiyopatik ya da başka hastalıklara (radyasyon, amiloidozis, sarkoidoz, metastatik tümörler ya da doğumsal metabolizma bozuklukları) sekonder olabilir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.