Bu hastada aşağıdaki durumlardan hangisinin olması en az olasıdır?

Nörolojik yakınmalarla kliniğe başvuran bir hastanın çekilen MR’ında meatus acusticus internus’un girişinde bir kitle tespit edilmiştir.

Bu hastada aşağıdaki durumlardan hangisinin olması en az olasıdır?

A) Gl. lacrimalis’te sekresyon kaybı
B) Gl. parotidea’da sekresyon kaybı
C) M. stapedius’ta fonksiyon kaybına bağlı hiperakuzi
D) Dilin 2/3’lük ön kısmında tat duyusu kaybı
E) Mimik kaslarında periferik fasiyal paralizi

Bu hastada aşağıdaki durumlardan hangisinin olması en az olasıdır?
Yayınlama: 04.10.2022
14
A+
A-

Nörolojik yakınmalarla kliniğe başvuran bir hastanın çekilen MR’ında meatus acusticus internus’un girişinde bir kitle tespit edilmiştir.

Bu hastada aşağıdaki durumlardan hangisinin olması en az olasıdır?

A) Gl. lacrimalis’te sekresyon kaybı
B) Gl. parotidea’da sekresyon kaybı
C) M. stapedius’ta fonksiyon kaybına bağlı hiperakuzi
D) Dilin 2/3’lük ön kısmında tat duyusu kaybı
E) Mimik kaslarında periferik fasiyal paralizi

Doğru cevap: B

Meatus acusticus internus’tan n. facialis, n. vestibulocochlearis, n. intermedius ve a.v. labyrinthi geçer. Bu açıklıktaki herhangi bir lezyonda bu anatomik yapılar hasar görebilirler.

N. facialis’in meatus’tan geçtikten sonra canalis nervi facialis içerisinde verdiği n. petrosus major gl. lacrimalis’e parasempatik lif, n. stapedius orta kulaktaki m. stapedius’a motor lif ve chorda tympani de gl. sublingualis ve gl. submandibularis’e parasempatik lif götürür ve chorda tympani ayrıca dilin 2/3’lük ön kısmından tat duyusu getirir. N. facialis canalis nervi facialis’i for. stylomastoideum’dan terk ettikten sonra gl. parotidea içerisinde mimik kaslarına dağılan beş dala ayrılır ve mimik kaslarına motor lif götürür. N. facialis’in meatus acusticus internus’taki lezyonunda tüm bu fonksiyonlarda bozukluk meydana gelir. www.cevapoloji.com

Gl. parotidea’nın parasempatikleri ise for. jugulare’den kafatasını terk eden n. glossopharyngeus’tan olur. Meatus acusticus internus’taki kitle n. glossopharyngeus’u etkilemez.

Pratik not: Küçük tükürük bezleri (gl. sublingualis ve gl. submandibularis) küçük rakamdan (7-N. facialis), büyük tükrük bezi (gl. parotidea) büyük rakamdan (9-N. glossopharyngeus) parasempatik lif alır.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.