Bu kesiye bağlı olarak hasta aşağıdaki hareketlerden hangisini yapamaz?

Bir trafik kazası sonucu dirsek ön bölgesinden delici bir travma alan hastanın fossa cubitalis’inde seyreden n. medianus’unda tam kesi oluşmuştur.

Bu kesiye bağlı olarak hasta aşağıdaki hareketlerden hangisini yapamaz?

A) Kola fleksiyon
B) Önkola supinasyon
C) Önkola pronasyon
D) Önkola fleksiyon
E) Önkola ekstensiyon

Bu kesiye bağlı olarak hasta aşağıdaki hareketlerden hangisini yapamaz?
Yayınlama: 04.10.2022
6
A+
A-

Bir trafik kazası sonucu dirsek ön bölgesinden delici bir travma alan hastanın fossa cubitalis’inde seyreden n. medianus’unda tam kesi oluşmuştur.

Bu kesiye bağlı olarak hasta aşağıdaki hareketlerden hangisini yapamaz?

A) Kola fleksiyon
B) Önkola supinasyon
C) Önkola pronasyon
D) Önkola fleksiyon
E) Önkola ekstensiyon

Doğru cevap: C

N. medianus fossa cubitalis’te a. brachialis’le birlikte bulunan bir sinirdir. Bu sinir önkol fleksor gruba ait kasların siniridir.

Önkola pronasyon yaptıran kaslar; m. pronator teres ve m. pronator quadratus’tur. İki kas da n. medianus’tan innerve olur. Dolayısıyla n. medianus kesisinde hasta önkoluna pronasyon yaptıramaz.

Önkol fleksor grup kaslar genelde humerus’un epicondylus medialis’inden başlarlar. Bir tanesi önkola fleksiyon yaptırmakla beraber bu kasların esas fonksiyonu ele, ilgili parmaklara fleksiyon ve önkola pronasyondur.

Kola fleksiyonu m. deltoideus’un klaviküler parçası (n. axillaris), m. coracobrachialis ve m. biceps brachii (n. musculocutaneus) ve m. pectoralis major (n. pectoralis medialis ve lateralis) yaptırır.

Önkola fleksiyonu esas yaptıran kas m. brachialis’tir (n. musculocutaneus).

Önkola supinasyonu m. supinator (n. radialis) ve m. biceps brachii (n. musculocutaneus) yaptırır.

Önkola ekstensiyon yaptıran esas kas m. triceps brachii (n. radialis)’dir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.