Biyoloji Soruları

Yandaki fotoğrafa bakan Azra bu hayvanın sürüngen olduğunu söylüyor. Azra’nın öğretmeni ise bu hayvanın bir sürüngen değil iki yaşamlı bir hayvan olduğunu ifade ediyor. Öğretmen bu hayvanın iki yaşamlı olduğunu nasıl kanıtlamış olabilir?A) Başkalaşım geçirdiğini söyleyerek. B) Kuyruklu olduğunu söyleyerek. C) Yumurta ile ürediğini söyleyerek. D) Vücut sıcaklığının değişken olduğunu söyleyerek. E) Dış döllenme...
31.07.2023
0
2
Aşağıdakilerden hangisi omurgalılar ile ilgili yanlış bir açıklamadır?A) Kapalı kan dolaşımı görülür. B) Boşaltım organları böbrektir. C) Tamamı kemikten oluşmuş bir iç iskelete sahiptirler. D) Sırt kısımlarında sinir şeritleri bulunur. E) Kanı vücuda pompalayan kalbe sahiptirler.
31.07.2023
0
0
I. Denizyıldızı II. İstiridye III. Salyangoz IV. DenizkestanesiYukarıdaki hayvanlardan hangileri derisidikenliler sınıfına aittir?A) I ve II B) I ve IV C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
31.07.2023
0
0
Aşağıdakilerden hangisi bitkilerle ilgili yanlış bir açıklamadır?A) Tüm bitki hücrelerinde hücre duvarı bulunur. B) Tüm bitki hücrelerinde kloroplast bulunur. C) Bazı bitkiler sporla ürer. D) Bazı bitki türleri suda yaşar. E) Bazı bitkilerde iletim demetleri bulunmaz.
31.07.2023
0
0
Aşağıdaki canlılardan hangisi spor oluşturarak ürer?A) Karayosunu B) Hidra C) Amip D) Arke E) Paramesyum
31.07.2023
0
0
Aşağıdakilerden hangisi arkelerle ilgili doğru bir açıklama değildir?A) Bazı arkeler aşırı tuzlu ortamlarda yaşayabilir. B) Otçul hayvanların bağırsağında yaşayan arkeler selülozun sindirimine yardımcı olurlar. C) Arkeler kemosentez yapabilir. D) Arkelerin çekirdeklerinde halkasal DNA bulunur. E) Bazı arkelerin metan gazı ürettiği görülür.
31.07.2023
0
1
Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin vücut sıcaklığı çevreye göre değişir?A) Atmaca B) Kurbağa C) Serçe D) Penguen E) Maymun
31.07.2023
0
1
Aşağıdaki hayvanlardan hangisi omurgalılar şubesinde yer almaz?A) Yunus B) Petromyzom C) Ahtapot D) Vatoz E) Yılan
31.07.2023
0
0
I. Kanguru II. Koala III. Köstebek IV. FareYukarıdaki hayvanlardan hangileri memelilere örnektir?A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV
31.07.2023
0
0
Yanda görülen virüse ait aşağıdaki özelliklerden hangisi doğrudur?A) Yapısında hem DNA hem de RNA bulunur. B) Sitoplazmasında enerji üretilir. C) Kuyruk kısmıyla canlı hücreye tutunur. D) Enzim sistemleri iyi gelişmiştir. E) Bakterilerle ortak yaşayabilir.
31.07.2023
0
1
Aşağıdakilerden hangisi bitkiler aleminde yer almaz?A) Eğrelti otu B) Karayosunu C) Kibrit otu D) Kasnak meşesi E) Su yosunu (alg)
31.07.2023
0
0