Bulmaca

Hastalığı teşhis ve tedavi eden kişiA) Ebe B) Hemşire C) Laborant D) Doktor
27.07.2023
0
2
İlaç yapımı ve satışı ile görevli meslek çalışanıA) Doktor B) Hemşire C) Laborant D) Eczacı
27.07.2023
0
3
Doktorla iş birliği yaparak hastaya bakan sağlık çalışanıA) Ebe B) Hemşire C) Sağlık Memuru D) Paremedik
27.07.2023
0
2
Diş sağlığımızı korumakla görevli meslek çalışanıA) Aile Hekimi B) Pratisyen Hekim C) Diş Hekimi D) Uzman Hekim
27.07.2023
0
0
İlaçların hazırlandığı veya hazır ilaçların satıldığı yerA) Hastane B) Dispanser C) Eczane D) Laboratuvar
27.07.2023
0
0
Hastaların muayenesini yapan ancak yatan hasta bakmayan kurumA) Hastane B) Dispanser C) Doğumevi D) Aile Sağlığı Merkezi
27.07.2023
0
0
Hastaların tedavi edildikleri sağlık kurumuA) Hastane B) Postane C) Lokanta D) Plaza
27.07.2023
0
3
İnsanların içinde yaşadığı, çevresi duvarla örülü, çatısı olan yapıA) Plaza B) Galeri C) Dükkan D) Ev
27.07.2023
0
2
Bir şehrin, bir kasabanın, büyükçe bir köyün bölündüğü parçalardan her biriA) Sokak B) Cadde C) Mahalle D) Blok
27.07.2023
0
0
Bir yerin konumunu belirten bilgiA) Etiket B) Tanım C) Adres D) Harita
27.07.2023
0
1
Bir şeyin bulunduğu yeri, çevre ile ilgisini belirterek açıklamaA) Yorumlama B) Tarif C) Arama D) Detaylandırma
26.07.2023
0
2