Din Kültürü Soruları

Hz. İbrahim'in doğduğuna inanılan mağara nerededir?A) Gaziantep B) Adıyaman C) Şanlıurfa D) Kilis
19.07.2023
0
0
Hangisi abdesti bozan davranışlardan değildir?A) Konuşmak B) Uyumak C) Defh-i hacet D) Bayılmak
19.07.2023
0
0
İlm-i kelam'da, Cenab-ı Hakk'ın kahrının ve azametinin tecellisi manasında kullanılan kelime nedir?A) Celal B) Melik C) Helal D) Celil
15.07.2023
0
0
Kur'an-ı Hakim'de hangi peygamberin ismiyle anılan bir sure yoktur?A) Hz. Yusuf (as) B) Hz. Hud (as) C) Hz. İbrahim (as) D) Hz. Üzeyir (as)
14.07.2023
0
1
Umre ile haccı bir ihramda yapmaya ne ad verilir?A) Hacc-ı asgar B) Ifrad haccı C) Kıran haccı D) Temettu haccı
28.06.2023
0
3
Adak olarak kesilen bir kurbanın etinden kim yiyebilir?A) Kesen kişi B) Baba C) Torun D) Komşu
28.06.2023
0
2
Hangisi ortaklaşa olarak kurban edilebilen bir hayvandır?A) Manda B) Keçi C) Koyun D) Koç
28.06.2023
0
2
Hangisi haccın farzlarından biri değildir?A) Şeytan taşlamak B) İhrama girmek C) Sa'y yapmak D) Arafat'ta vakfeye durmak
28.06.2023
0
2
Kurban bayramında kurban kesmenin hükmü nedir?A) Farz B) Vacip C) Sünnet D) Müstehap
28.06.2023
0
2
Hac ibadeti hangi ayda yapılır?A) cemaziyelevvel B) zilhicce C) safer D) muharrem
28.06.2023
0
4
İslam dininde çocuğu doğan bir kişinin, Allah'a şükretmek için kestiği kurbana ne denir?A) Vacip B) Akika C) Adak D) Farz
27.06.2023
0
4