Trafik

Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?A) Sarı B) Yeşil C) Kırmızı D) Kırmızı ile birlikte sarı
13.10.2022
0
15
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?A) Araçların takip mesafesine uyması B) 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi C) 3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi D) 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını arttırması
13.10.2022
0
11
Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?A) Dur işareti B) Geç işareti C) Yavaşlatma işareti D) Hızlandırma işareti
13.10.2022
0
219
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?A) Kendini üstün görmek B) Kendi kendine kurallar koymak C) Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak D) Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
13.10.2022
0
74
Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?A) Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanması B) Aracını kullandığı yolun bozuk olması C) Uyarı işaretlerinin yetersiz olması D) Aracının arıza yapması
13.10.2022
0
21
Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?A) Kasko poliçesi B) Yağ değişim kartı C) Araç tescil belgesi D) Periyodik bakım kartı
13.10.2022
0
18
Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?A) Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi B) Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi C) Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması D) İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi
13.10.2022
0
17
Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?A) Hızın artırılması gerektiğini B) Sağa ve sola dönülemeyeceğini C) Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini D) Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
13.10.2022
0
44
Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
13.10.2022
0
42
Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?A) Trafik suçu B) Trafik terörü C) Trafik kusuru D) Trafikten men
13.10.2022
0
16
Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir?A) Sorumlu olduğu yollarda, yer işaretlemeleri yapmak B) Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek C) Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yaptırmak D) Sorumlu olduğu yollarda, gerekli görülen yerlere trafik levhaları koymak
13.10.2022
0
24