Ekonomi

Öz kaynakları kullanarak kaynak sağlama metodu hangisidir?A) Mobing B) Fonlama C) Duplice D) Endeks
19.07.2023
0
1
Bir ürün alırken ödenen vergi türüA) Dolaylı vergi B) Dolaysız vergi C) Direk vergi D) Endirek vergi
15.07.2023
0
2
Perakendecilere mal sağlayan üretici veya aracının satış işlemine ne denir?A) Konsinyecilik B) Komisyonculuk C) Sponsorluk D) Toptancılık
15.07.2023
0
0
Üzerinde yazılı meblağın, senet lehtarına şartsız ödeneceğini taahhüt eden kambiyo senedi hangisidir?A) Muhtasar B) Çek C) Bono D) Repo
14.07.2023
0
1
Herhangi bir nedenle değerini kaybetmiş olan ticari mala ne ad verilir?A) Calip B) Kildan C) Iskarta D) Burgu
13.07.2023
0
3
Her yıl düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nun yapıldığı yer neresidir?A) Davos B) Brüksel C) Berlin D) Paris
12.07.2023
0
1
Hangisi bir borsa tabiridir?A) Not B) Kot C) Bot D) Lot
10.07.2023
0
1
Devlete ait olmayan banka çeşidine ne ad verilir?A) Kredi bankası B) Özel banka C) Kamu bankası D) Emekli bankası
10.07.2023
0
4
Resmi belgeler üzerinde değişiklik yaparak ödenecek verginin azaltılmasına ne ad verilir?A) Vergi kaçakçılığı B) Vergi beyannamesi C) Vergi yalancılığı D) Vergi iadesi
10.07.2023
0
3
Ekonomik olarak bir ülkenin zenginliğinin göstergesi nedir?A) Teknoloji B) Milli gelir C) Okuma-yazma oranı D) Bilimsel yayın sayısı
10.07.2023
0
2
90'larda yaygınlaşmaya başlayan, devlet-özel ortak yatırım modeli hangisidir?A) Al-İşlet-Devret B) Kat-İşlet-Devret C) Yap-İşlet-Devret D) Yap-İşlet-Devlet
10.07.2023
0
1