Geometri Soruları

Hangisinin yüzey sayısı diğerlerinden azdır?A) Küre B) Silindir C) Dikdörtgenler Prizması D) Küp
24.06.2023
0
3
Büyüklüğü 90 derece ile 180 derece arasında olan açıya ne ad verilir?A) Doğru açı B) Dik açı C) Dar açı D) Geniş açı
24.06.2023
0
3
Ar, hektar ve dekar büyükten küçüğe doğru hangisinde doğru sıralanmıştır?A) Ar - Hektar - Dekar B) Hektar - Dekar - Ar C) Dekar - Hektar - Ar D) Hektar - Ar - Dekar
24.06.2023
0
2
Bir açıyı, ölçüleri birbirine eşit olan iki açısal bölgeye ayıran doğru parçasına ne ad verilir?A) Açıortay B) Teğet C) Açıölçer D) Kenarortay
24.06.2023
0
3
Karşılıklı kenarların uzunlukları ve karşılıklı açıların ölçüleri eşit olan üçgenlere ne ad verilir?A) Aynı üçgen B) Eş üçgen C) Tek üçgen D) Özel üçgen
24.06.2023
0
7
Eski dilde nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbiriyle ilişkilerini inceleyen matematik dalının adı nedir?A) Riyaziye B) Müellif C) Tababet D) Hendese
24.06.2023
0
3
Geometrik cisimlerin nitelikleriyle ilgili özelliklerini, biçim ve büyüklüklerinden ayrı olarak alıp inceleyen geometri dalına ne denir?A) Aksiyoloji B) Topoloji C) Ekoloji D) Etimoloji
24.06.2023
0
3
Eski zamanlarda sokakların zeminine döşenen Arnavut kaldırımı hangi geometrik şeklin bir örneğidir?A) Elips B) Daire C) Dörtgen D) Beşgen
24.06.2023
0
1
Tabanları çakışık olan ikizkenar üçgenlerin oluşturduğu yapıya ne ad verilir?A) Piramit B) Deltoid C) Yamuk D) Paralelkenar
24.06.2023
0
2
Bir çember üzerindeki iki nokta ile bu nokta arasındaki çember parçasına ne ad verilir?A) Kesek B) Çekül C) Açı D) Yay
24.06.2023
0
2
Uzunlukları birbirine eşit 4 tane çöp kullanılarak hangileri ayrı ayrı oluşturulabilir?A) Üçgen-Kare B) Dikdörtgen-Üçgen C) Üçgen-Yamuk D) Kare-Dikdörtgen
24.06.2023
0
10