Hukuk

Tercihli oy usulünü anlatıp, Seçim Kotasını tanımlayınız?
14.03.2023
0
0
Çoğunlukçu demokrasi modelinin (Westminster) özellikleri nelerdir?
14.03.2023
0
0
İki meclis sisteminin aleyhine olan görüşler nelerdir?
14.03.2023
0
0
Sert kuvvetler ayrılığı rejimi olarak başkanlık hükümet sisteminin asli ve tali özellikleri nelerdir?
14.03.2023
0
0
Cumhuriyet nedir? Geniş anlamını da içerecek şekilde tanımlayınız.
14.03.2023
0
0
Federal devletler çift meclise sahiptir. Federal devletlerin yasama organını oluşturan çift meclislere hakim olan ilkeler hangileridir?
13.03.2023
0
3
Halk egemenliği teorisi temsili demokrasi kurumlarıyla bağdaşmaz iddiası ne anlama gelir?
13.03.2023
0
2
Egemenlik (sovereignty) en üstün iktidar anlamındaki Latince superanus kelimesinden türetilmiştir. İç egemenlik açısından devlet iktidarının nitelikleri nelerdir?
13.03.2023
0
3
Anayasal organların yetkisiz olması asıl, yetkili olmaları istisnadır yorum ilkesi ne anlama gelir?
13.03.2023
0
2
Yazılı ve katı bir anayasa düzeninde anayasal teamülün hukuki değeri nedir?
13.03.2023
0
1
Emredici vekalet teorisi nedir? Özellikleri nelerdir?
22.02.2023
0
9