Hukuk

Hangisi Cumhuriyet tarihi anayasalarından biri değildir?A) 1921 B) 1924 C) 1961 D) 1982
14.07.2023
0
2
İzinsiz olarak yapılan reklam amaçlı mesaj, arama veya mailler hangi kuruma şikayet edilebilir?A) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı B) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı C) İçişleri Bakanlığı D) Hazine ve Maliye Bakanlığı
28.06.2023
0
2
Tercihli oy usulünü anlatıp, Seçim Kotasını tanımlayınız?
14.03.2023
0
2
Çoğunlukçu demokrasi modelinin (Westminster) özellikleri nelerdir?
14.03.2023
0
4
İki meclis sisteminin aleyhine olan görüşler nelerdir?
14.03.2023
0
1
Sert kuvvetler ayrılığı rejimi olarak başkanlık hükümet sisteminin asli ve tali özellikleri nelerdir?
14.03.2023
0
1
Cumhuriyet nedir? Geniş anlamını da içerecek şekilde tanımlayınız.
14.03.2023
0
2
Federal devletler çift meclise sahiptir. Federal devletlerin yasama organını oluşturan çift meclislere hakim olan ilkeler hangileridir?
13.03.2023
0
4
Halk egemenliği teorisi temsili demokrasi kurumlarıyla bağdaşmaz iddiası ne anlama gelir?
13.03.2023
0
4
Egemenlik (sovereignty) en üstün iktidar anlamındaki Latince superanus kelimesinden türetilmiştir. İç egemenlik açısından devlet iktidarının nitelikleri nelerdir?
13.03.2023
0
11
Anayasal organların yetkisiz olması asıl, yetkili olmaları istisnadır yorum ilkesi ne anlama gelir?
13.03.2023
0
5