Sağlık

Apse Bitkisel Tedavi
23.07.2023
0
3
Hangisi obsesif kompulsif bozukluklardan biri değildir?A) Ocağı sürekli kontrol etme B) Tekrar tekrar yıkanma C) Soğuk su içme D) Hastalık hastalığı
19.07.2023
0
1
Özellikle yüzerken veya spor yaparken aniden oluşan kas kasılmasına ne ad verilir?A) Burkulma B) Kramp C) Miyalji D) Kulunç
19.07.2023
0
0
İrisin arkasında bulunan, göze giren ışık ışınlarını kıran ikinci tabaka olan şeffaf ve damarsız yapı hangisidir?A) Saydam B) Retina C) Lens D) Mercek
19.07.2023
0
0
Salgın hastalıkları, gelişim ve tarihçelerini inceleyen tıp bilimi hangisidir?A) Sismoloji B) Histoloji C) Etoloji D) Epidemiyoloji
16.07.2023
0
2
Hangisi gıda yoluyla bulaşabilen bir hastalıktır?A) Raşitizm B) Kuduz C) Tetanos D) Botulizm
15.07.2023
0
0
Vücudun herhangi bir yerini hafifçe çizip üzerine boynuz, bardak veya şişe oturtarak kan alma işlemine ne denir?A) Hacamat B) Mesamat C) Muhasamat D) Kazamat
14.07.2023
0
2
Hangisi toz halindeki ilaçların bağlayıcı maddelerle karıştırılıp makinelerde sıkıştırılmasıyla el edilen formudur?A) Pastil B) Saşe C) Krem D) Tablet
14.07.2023
0
1
Verilenlerden hangisi anatomik olarak insan beyninin bölümlerinden biri değildir?A) Ön beyin B) Köşe beyin C) Arka beyin D) Orta beyin
13.07.2023
0
1
Kuşpalazı da denilen, çoğunlukla çocuklarda görülen bulaşıcı hastalıkA) Difteri B) Boğmaca C) Kızamık D) Kızamıkçık
07.07.2023
0
1
Hangisi hayvanlardan insanlara geçen hastalıklardan değildir?A) Kuduz B) Rubella C) Bruselloz D) Sıtma
04.07.2023
0
3