Soru Çözümleri

Soru Çözümleri

x, y, z doğal sayılardır. 3x-y=5, y+z=4 ise x'in alabileceği değerler toplamı nedir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
26.03.2023
0
3
a, b, c pozitif doğal sayılardır. (3a+1)(3b+c)=150 ise a+b+c toplamı en az kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8
26.03.2023
0
1
a, b, c pozitif tamsayılardır. (a+1)÷2=b+c ise, a+b+c toplamı en az kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
26.03.2023
0
2
x pozitif tam sayıdır. x(x+1)(x+2) ifadesinin eşiti hangisi olamaz? A) 6 B) 24 C) 60 D) 120 E) 180
25.03.2023
0
2
x≠y≠z pozitif tamsayılardır. (x÷y)+1=z, x+y=12 ise y'nin alabileceği değerler toplamı nedir? A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14
25.03.2023
0
1
x ve y pozitif tam sayılardır. 3x-(y÷4)=21 ise x'in en küçük değeri için y-x kaçtır? A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10
25.03.2023
0
2
x, y, z pozitif tamsayılardır. x>y>z x-(z÷y)=20 ise x+y+z en az kaçtır? A) 90 B) 91 C) 92 D) 93 E) 94
25.03.2023
0
2
6 kovaya, her birine birer tane üzerinde 1'den 6'ya kadar sıralanmış sayılar atılacaktır. Bazı kovaların toplamı 1. kovadan itibaren o kovaya kadar olan sayıların toplamını göstermektedir. Buna göre 6. kovanın içindeki sayı kaçtır? 1. Kova = ? 2. Kova = ? 3. Kova = 10 4. Kova = ? 5. Kova = 16 6. Kova =...
25.03.2023
0
3
a, b, c pozitif tamsayılardır. a+(b÷7)+(6÷c)=41 olduğuna göre a'nın en büyük değeri nedir? A) 36 B) 37 C) 38 D) 39 E) 40
25.03.2023
0
2
25.03.2023
0
2