Çoğulcu Demokrasi anlayışı nedir? Bu anlayışa yöneltilen eleştiriler nelerdir?

Çoğulcu Demokrasi anlayışı nedir? Bu anlayışa yöneltilen eleştiriler nelerdir?

Çoğulcu Demokrasi anlayışı nedir? Bu anlayışa yöneltilen eleştiriler nelerdir?
Yayınlama: 17.10.2022
7
A+
A-

Çoğulcu Demokrasi anlayışı nedir? Bu anlayışa yöneltilen eleştiriler nelerdir?

Çoğulcu/plüralist demokrasi anlayışı, toplumun çoğunluk tarafından yönetileceği düşüncesini reddetmez. Ama çoğunluğun yönetimi ile azınlıkta kalanların hakları arasında bir denge kurulması gerektiğini savunur. Çoğulcu demokrasi anlayışına göre, çoğunluğun yönetim hakkı mutlak değildir. Çoğunluğun yönetme hakkı azınlığın temel hakları ile sınırlıdır. Kamunun iyiliği toplum içinde yapılan özgür tartışma ve pazarlıklar neticesinde ortaya çıkar. Doğru karar fikirlerin serbest yarışmasıyla alınabilir. Bu nedenle, bir demokraside çoğunluğun iradesine sınırlandırıcı tedbirler ve kurumlara ihtiyaç vardır. Çoğulcu demokrasi anlayışına göre azınlıkta kalanların hakları çoğunluğa karşı korunmalıdır.

Azınlıkların temel haklarının tanınıp güvence altına alınmadığı bir rejimde yöneticileri seçme hakkı da büyük bir anlam taşımaz. Çünkü serbest bir şekilde bilgi edinemeyen kendisine sunulan alternatif politikaları tartışamayan seçmenler seçme hakkını da gereği gibi kullanamazlar. Böyle bir ortamda seçimleri kazanan partilerin gerçekten seçimi kazandığını söylemek zordur.

Eleştiri: Çoğulcu demokrasi anlayışı bugün için kabul görmüş anlayıştır. Gerçekten de bir demokrasi de yönetimin çoğunluğun iradesine dayanması kadar temel hak ve özgürlükler de önemlidir. Temel hak ve özgürlüklerin olmadığı özellikle serbest tartışma ve yarışma ortamının bulunmadığı bir toplumda çoğunluğun yönetimi demokrasi değil olsa olsa çoğunluğun mutlakıyeti olur. Böyle bir yönetimi demokrasi anlayışla bağdaştırmak oldukça güçtür.

Bununla birlikte çoğulcu demokrasi anlayışında zaman zaman aşırıya gidilmektedir. Temel hak ve özgürlüklerin garanti altında olduğu, serbest tartışma ve yarışma ortamının bulunduğu, kamuoyunun serbestçe oluştuğu bir ortamda yapılan dürüst seçimler neticesinde, halkın çoğunluğunun oylarını kazanmış bir partinin yönetme hakkını ortadan kaldırmak veya onu etkisiz kılmak için çoğulcu demokrasi anlayışının dili ve havasına uygun görüşler ileri sürülmektedir. Gerçek anlamda çoğulcu demokrasi anlayışı çoğunluğun yönetme hakkını inkar etmez. Temel hak ve hürriyetler ihlal edilmemişse, çoğunluk iradesini serbest tartışma ve yarışma ortamında açıklamışsa çoğunluğun yönetme hakkına karşı artık çoğulcu demokrasi anlayışının diyeceği bir şey olamaz. Ülkeyi kim yönetecek sorusuna bir demokraside verilecek tek cevap vardır: “Çoğunluk”. Ve bu cevap çoğunlukçu demokrasi anlayışına veya çoğulcu demokrasi anlayışına göre değişmez.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.