Devletin Kökenini Kuvvet ve Mücadele ile açıklayan teori hangisidir? Bu teoriye yöneltilen eleştiriler nelerdir?

Devletin Kökenini Kuvvet ve Mücadele ile açıklayan teori hangisidir? Bu teoriye yöneltilen eleştiriler nelerdir?

Devletin Kökenini Kuvvet ve Mücadele ile açıklayan teori hangisidir? Bu teoriye yöneltilen eleştiriler nelerdir?
Yayınlama: 17.10.2022
18
A+
A-

Devletin Kökenini Kuvvet ve Mücadele ile açıklayan teori hangisidir? Bu teoriye yöneltilen eleştiriler nelerdir?

Kuvvet ve mücadele teorisine göre devlet güçlüler ile zayıflar arasındaki kuvvet ve mücadeleden doğmuştur. Devlet, güçlülerin zayıflar üzerinde zorla kurdukları bir baskı teşkilatıdır. Bu teşkilat sayesinde güçlüler zayıfları sömürmeye devam eder. Hukuk da bu baskı ve sömürü düzenini devam ettirebilmek ve her türlü direnişi önleyebilmek için konulmuş birtakım kurallardan ibarettir.

Bu teorinin savunucuları arasında Yunanlı filozof Herakleitos, İslam düşünürlerinden İbn-i Haldun, Fransız hukukçu Leon Duguit ve Alman düşünür Franz Oppenheimer yer alır.

Oppenheimer’a göre devlet, “kaynağını, belirli sebeplerin etkisi altında vukua gelen mücadelede, gasp ve yağmada bulunur. Dünya tarihinde devlet için mücadele, gasp ve yağmadan başka bir kaynaktan bahsedilemez. Sosyolojik anlamda devletin dış görünüşü tahakkümdür; iç görünüşü ise tebaanın efendiler zümresi tarafından ekonomik yönden sömürülmesidir. İnsanlar ihtiyaçlarını biri çalışma diğeri gasp olmak üzere iki değişik yolla giderir. Çalışma ihtiyaçları gidermenin “ekonomik yoludur;” ihtiyaçların giderilmesi için emek verilmesine dayanır. Gasp ise ihtiyaçları gidermenin “siyasal yoludur.” İşte siyasal yolların kullanılması yani başkalarının servetinin gasp edilmesi devlet vücut verir.

Eleştiriler: Devletin sadece kuvvetle kurulduğu, otoritenin yalnızca kuvvetle sağlandığı, devletin devamlı gasp ve yağmaya dayandığını iddia etmek abartılıdır. Devletler otoritelerini kuvvetle sağlar, gerektiğinde de şiddete başvurmaktan çekinmez. Ama her devlet kendi otoritesinin meşru olduğu konusunda uyruklarını ikna etmeye de çalışır. Ve bunda belirli oranlarda başarılı da olur. Devletler sadece kuvvete dayalı olsaydılar sürekli bir isyan tehlikesiyle karşı karşıya kalırlardı. Egemenliğini asırlarca sürdürmüş birçok istikrarlı devletin varlığını sadece kuvvet kullanarak hüküm sürdürdüğünü söylemek abartılı bir iddia olacaktır.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.