Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013
Yayınlama: 12.10.2022
76
A+
A-

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013

1. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 - 1
Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 – 1

Şok pozisyonunda hasta sırt üstü yatırılır, baş yana çevrilir ve ayaklar bacaklar ile birlikte 30 cm yukarı kaldırılır. Buna göre cevap d seçeneği olacaktır.

2. Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
B) Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
C) Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
D) Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sarılır.

Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir. Buna göre doğru cevap c seçeneği cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir olacaktır.

3. Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?

A) Omuzuna
B) Omurgasına
C) Ayak tabanına
D) Karın boşluğuna

Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun ayak tabanına yavaşça vurulur. Doğru cevap c seçeneği ayak tabanına olacaktır.

4. I- Atardamar kanamaları
II- Toplardamar kanamaları
III- Kılcal damar kanamaları

Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Atardamar kanamalarında açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir. Doğru cevap a seçeneği yalnız I olacaktır.

5. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

A) Sinir sisteminde
B) Dolaşım sisteminde
C) Sindirim sisteminde
D) Solunum sisteminde

Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki dolaşım sisteminde yer alır. Doğru cevap b seçeneği dolaşım sisteminde olacaktır.

6. Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir. Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?

A) Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap vermesi
B) Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması
C) Ağrılı uyaranlara cevap vermesi
D) Tüm uyaranlara tepkisiz olması

Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir. 1. derece bilinç düzeyini gösteren bulgu sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap vermesidir. Buna göre doğru cevap a seçeneği sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap vermesi olacaktır.

7. Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?

A) Trafik
B) Girişim
C) İlk yardım
D) Yöntem

Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ilk yardım denir. Doğru cevap c seçeneği ilk yardım olacaktır.

8. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

A) Kollarının baş hizasında durmasına
B) Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
C) Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
D) Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına

Yaralıyı araçtan çıkarırken baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına dikkat edilir. Doğru cevap d seçeneği baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına olacaktır.

9. Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?

A) Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra
B) Kendine gelmesi sağlandıktan sonra
C) Hiçbir müdahale yapılmadan önce
D) Yakınları geldikten sonra

Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra sevk edilir. Doğru cevap a seçeneği hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra olacaktır.

10. I- Her zaman tedbirli olmak
II- Soğukkanlılığını korumak
III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Her zaman tedbirli olmak, soğukkanlılığını korumak ve emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır. Buna göre doğru cevap d seçeneği I, II ve III olacaktır.

11. Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tıbbi yardım istenmesi
B) Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi
C) Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi
D) Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması

Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama motorun durdurulup aracın sabitlenmesidir. Doğru cevap c seçeneği motorun durdurulup aracın sabitlenmesi olacaktır.

12. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?

A) Uzun ve detaylı bilgi verilmesi
B) Yaralıların tüm kimlik bilgilerinin tam olarak verilmesi
C) Olayın ciddiyetinin anlaşılabilmesi için aceleci ve telaşlı olunması
D) İlk yardım uygulaması yapıldı ise nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması

İlk yardım uygulaması yapıldı ise nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir. Buna göre doğru cevap d seçeneği ilk yardım uygulaması yapıldı ise nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması olacaktır.

13. – Solunum yolu açık tutulur.
– Solunum ve dolaşım desteklenir.

Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trafik kazalarının azaltılması
B) Temel yaşam desteğinin sağlanması
C) Çok sayıda yaralının olduğunun bildirilmesi
D) Dinlenmiş olarak taşıt kullanmasının sağlanması

Solunum yolunu açık tutmak ile solunum ve dolaşımı destekleme yapmak temel yaşam desteğinin sağlanması için gereklidir. Buna göre doğru cevap b seçeneği temel yaşam desteğinin sağlanması olacaktır.

14. Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Şekerli su içirilmeli
B) Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilmeli
C) Sert bir yere sırtüstü yatırılıp boyun üzerine baskı yapılmalı
D) Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalı

Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak öncelikle yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalıdır. Doğru cevap d seçeneği yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalı olacaktır.

15. Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 - 2
Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 – 2

A) Solunum güçlüğü olanlarda
B) Boyun omurlarında hasar olanlarda
C) Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda
D) Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında

Baş-Çene pozisyonunu boyun omurlarında hasar olanlarda uygulamak sakıncalıdır. Doğru cevap b seçeneği boyun omurlarında hasar olanlarda olacaktır.

16. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

A) Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
B) Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek
C) Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltmeye çalışmak
D) Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak

Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemektir. Doğru cevap a seçeneği sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek olacaktır.

17. Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 - 3
Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 – 3

A) Kavşağa
B) Köprüye
C) Tali yola
D) Demir yoluna

Kara yolunun sağ ve soluna konan kesikli çaprazlama parçalı bu trafik işaretleri sürücülere köprüye yaklaşıldığını bildirir. Buna göre doğru cevap b seçeneği köprüye olacaktır.

18. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 - 4
Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 – 4

A) Demir yolu alt geçidine
B) Demir yolu üst geçidine
C) Kontrollü demir yolu geçidine
D) Kontrolsüz demir yolu geçidine

X işareti yada çarpma işaretine benzeyen trafik levhası kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir. Doğru cevap d seçeneği kontrolsüz demir yolu geçidine olacaktır.

19. Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak trafik işaretidir?

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 - 5
Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 – 5

Kontrolsüz kavşak işareti üçgen levha içinde X işaretidir. Buna göre doğru cevap a seçeneği olacaktır.

20. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 - 6
Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 – 6

İki araba arasından üstten alta hafif çaprazlama çizgili olan daire levha öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir. Buna göre doğru cevap b seçeneği olacaktır.

21. Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 - 7
Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 – 7

A) Geri gitmeyi
B) Sola dönmeyi
C) U dönüşü yapmayı
D) Ada etrafında dönmeyi

Geriye dönen ok ve üzerinden geçirmiş çizgi U dönüşü yasak levhasıdır. Buna göre doğru cevap U dönüşü yapmayı olacaktır.

22. Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?

A) Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi
B) Bir yere giderken toplu taşıma araçlarının kullanılması
C) Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması
D) Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması

Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi yol açan kişi çevreye duyarlı bir davranış değildir. Doğru cevap a seçeneği sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi olacaktır.

23. Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 - 8
Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 – 8

A) Taşıma sınırını
B) Sınırlı yükseklik gabarisini
C) Geçme yasağını
D) Dingil ağırlığını

Genelde alt geçitlere gelmeden ve geçite asılı şekilde duran üzerinde metre cinsinden ölçüm olan levha sınırlı yükseklik gabarisini belirtir. Buna göre doğru cevap b seçeneği sınırlı yükseklik gabarisini olacaktır.

24. Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 - 9
Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 – 9

A) 10
B) 20
C) 30
D) 40

Takip mesafesi araç hızının yarısıdır. Buna göre doğru cevap d seçeneği 40 olacaktır.

25. Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 - 10
Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 – 10

A) Dönülen kara yolunun gidiş şeridine girilmesi
B) Karşıya geçen yayalara yol verilmesi
C) Geniş kavisle dönülmesi
D) Dar kavisle dönülmesi

Sağa dönüşlerde geniş şekilde dönülmesi yasaktır. Buna göre doğru cevap c seçeneği geniş kavisle dönülmesi olacaktır.

26. Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir. Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 - 11
Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 – 11

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla araç sürmeleri yasaktır. Buna göre doğru cevap d seçeneği I, II ve III olacaktır.

27. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 - 12
Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 – 12

A) 50
B) 70
C) 80
D) 90

Otobüslerin otoban hız sınırı yerleşim yerlerinde 50 km, bölünmüş yollar için 90 km, şehirlerarası çift yönlü karayolları için 80 km, otoyollar için 100 km hız sınırı vardır. Buna göre doğru cevap a seçeneği 50 olacaktır.

28. Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?

A) Otobüslerde
B) Minibüslerde
C) Otomobillerde
D) Motosikletlerde

Motosikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur. Doğru cevap d seçeneği motosikletlerde olacaktır.

29. Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 - 13
Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 – 13

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Kesik çizgiler sollama işaretidir. Fakat sollama yaparken sol dikiz aynasına bakaraktan sollama yapılır. 2 numaralı aracın sollama yapması geçme kurallarına aykırıdır. Buna göre doğru cevap b seçeneği 2 olacaktır.

30. Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 - 14
Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 – 14

A) 1 – 2 – 3
B) 2 – 1 – 3
C) 3 – 1 – 2
D) 3 – 2 – 1

Kavşaklarda önce düz gidecekler araçlara yol verilir. Daha sonra dönüş yapacaklar yollarına devam ederler. Buna göre geçiş hakkı 3-2-1 olacaktır. Doğru cevap d seçeneği 3-2-1 olacaktır.

31. Aşağıdakilerin hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir?

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 - 15
Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 – 15

Park yerlerinde park çizgilerine paralel park etmek gereklidir. Buna göre b seçeneği doğru cevaptır.

32. Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi
B) Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi
C) İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması
D) İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması

Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için inen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi gerekir. Buna göre doğru cevap a seçeneği inen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi olacaktır.

33. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 - 16
Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 – 16

Yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlerin otoyola girmesi yasaktır. Buna göre b seçeneği doğru cevaptır.

34. Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?

A) Sis ışıklarını
B) Park ışıklarını
C) Yakını gösteren ışıkları
D) Uzağı gösteren ışıkları

Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken yakını gösteren ışıkları yakmak zorunludur. Buna göre doğru cevap c seçeneği yakını gösteren ışıkları olacaktır.

35. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

A) Motosiklet
B) İtfaiye aracı
C) Tarım traktörü
D) Toplu taşıma aracı

İtfaiye aracı, geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır. Doğru cevap b seçeneği itfaiye aracı olacaktır.

36. Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 - 17
Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 – 17

A) 1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır.
B) 3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır.
C) 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır.
D) 1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır.

3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır ifadesi yanlış bir ifadedir. Buna göre doğru cevap c seçeneği 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır olacaktır.

37. Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir?

A) Sorumlu olduğu yollarda, yer işaretlemeleri yapmak
B) Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek
C) Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yaptırmak
D) Sorumlu olduğu yollarda, gerekli görülen yerlere trafik levhaları koymak

Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek belediyenin görevi değil kara yollarının görevidir. Buna göre doğru cevap b seçeneği kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek olacaktır.

38. Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

A) Trafik suçu
B) Trafik terörü
C) Trafik kusuru
D) Trafikten men

Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına trafikten men denir. Doğru cevap d seçeneği trafikten men olacaktır.

39. Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 - 18
Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 – 18

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Şerit yönünün aksine dönüş yaptığı için 2 numaralı araç asli kusurludur. Buna göre doğru cevap b seçeneği 2 olacaktır.

40. Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 - 19
Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 – 19

A) Hızın artırılması gerektiğini
B) Sağa ve sola dönülemeyeceğini
C) Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
D) Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu

Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini bildirir. Buna göre doğru cevap c seçeneği seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini olacaktır.

41. Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A) Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi
B) Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi
C) Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması
D) İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi

Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi yasaktır. Doğru cevap a seçeneği kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi olacaktır.

42. Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

A) Kasko poliçesi
B) Yağ değişim kartı
C) Araç tescil belgesi
D) Periyodik bakım kartı

Araç tescil belgesi, trafikteki araçlarda bulunması zorunludur. Buna göre doğru cevap c seçeneği araç tescil belgesi olacaktır.

43. Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

A) Dinç ve zinde olma
B) Reflekslerinde zayıflama
C) Manevra kabiliyetinde artma
D) Aşırı hareketli ve uyumlu olma

Alkollü içki içen bir sürücüde reflekslerinde zayıflama görülür. Doğru cevap b seçeneği reflekslerinde zayıflama olacaktır.

44. Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?

A) Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanması
B) Aracını kullandığı yolun bozuk olması
C) Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
D) Aracının arıza yapması

Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanması sürücüye ait trafik kazası sebebidir. Doğru cevap a seçeneği yorgun ve uykusuz olarak araç kullanması olacaktır.

45. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?

A) Kendini üstün görmek
B) Kendi kendine kurallar koymak
C) Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
D) Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek

Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak sürücülerde olması gereken davranışlardandır. Doğru cevap c seçeneği paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak olacaktır.

46. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 - 20
Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 – 20

A) Dur işareti
B) Geç işareti
C) Yavaşlatma işareti
D) Hızlandırma işareti

Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu sağa sola hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı dur demektir. Doğru cevap a seçeneği dur işareti olacaktır.

47. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 - 21
Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 – 21

A) Araçların takip mesafesine uyması
B) 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi
C) 3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi
D) 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını arttırması

Yukarı eğimli yollarda kamyonların en sağ şeritte devam etmesi gerekir. Buna göre doğru cevap c seçeneği 3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi olacaktır.

48. Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 - 22
Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 – 22

A) Sarı
B) Yeşil
C) Kırmızı
D) Kırmızı ile birlikte sarı

Tüm dünyada geçerli trafik lambası kuralı yeşil ışıkta geçilir, kırmızı ışıkta durulur. Buna göre doğru cevap b seçeneği yeşil olacaktır.

49. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

A) Frenlerin ayarsız olması
B) Rölanti ayarının bozulması
C) Bujilerin arızalı ve ayarsız olması
D) Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi

Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur. Doğru cevap d seçeneği aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi olacaktır.

50. Motor yağının kontrolü yapılırken, yağ seviyesi yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?

A) İki çizgisi arasında
B) Alt çizgisinden aşağıda
C) Üst çizgisinden yukarıda
D) Yağ çubuğunda hiç görülmemeli

Motor yağının kontrolü yapılırken, yağ seviyesi yağ çubuğunun iki çizgisi arasında olmalıdır. Doğru cevap a seçeneği iki çizgisi arasında olacaktır.

51. Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Motordaki yağ seviyesi
B) Ateşleme sistemindeki ilgili buji
C) Sigorta panelindeki ilgili sigorta
D) Yakıt deposundaki yakıt seviyesi

Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer sigorta panelindeki ilgili sigorta olmalıdır. Doğru cevap c seçeneği sigorta panelindeki ilgili sigorta olacaktır.

52. Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne ad verilir?

A) Alternatör
B) Motor
C) Diferansiyel
D) Vites kutusu

Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere motor denir. Doğru cevap b seçeneği motor olacaktır.

53. Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fren sistemi
B) Marş sistemi
C) Ateşleme sistemi
D) Süspansiyon sistemi

Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem fren sistemidir. Doğru cevap a seçeneği fren sistemi olacaktır.

54. Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?

A) Şarj sistemi
B) Soğutma sistemi
C) Süspansiyon sistemi
D) Direksiyon sistemi

Süspansiyon sistemi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır. Doğru cevap c seçeneği süspansiyon sistemi olacaktır.

55. Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar?

A) Marş sistemi
B) Yakıt sistemi
C) Ateşleme sistemi
D) Direksiyon sistemi

Direksiyon sistemi, aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar. Doğru cevap d seçeneği direksiyon sistemi olacaktır.

56. Aracın gösterge panelinde bulunan “devir saati” sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) km/saat cinsinden aracın hızını
B) Aracın katettiği toplam kilometreyi
C) dev/dak cinsinden motorun devrini
D) Uzun hüzme anahtarının açık olduğunu

Devir saati sürücüye dev/dak cinsinden motorun devrini bildirir. Doğru cevap c seçeneği dev/dak cinsinden motorun devrini olacaktır.

57. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 - 23
Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 29 Haziran 2013 – 23

A) Alternatörün şarj etmediğini
B) Emniyet kemerinin takılmadığını
C) Motor yağ basıncının düştüğünü
D) Motor soğutma suyu sıcaklığının yükseldiğini

Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye alternatörün şarj etmediğini bildirir. Doğru cevap a seçeneği alternatörün şarj etmediğini olacaktır.

58. I- Koltuğun ayarlanması
II- Aynaların ayarlanması
III- Baş desteğinin ayarlanması

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Koltuğun ayarlanması, aynaların ayarlanması ve baş desteğinin ayarlanması aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır. Doğru cevap d seçeneği I, II ve III olacaktır.

59. Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır?

A) Boş
B) 1. vites
C) 2. vites
D) 3. vites

Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites boş konumda olmalıdır. Doğru cevap a seçeneği boş olacaktır.

60. I- Jant kapağı çıkartılır.
II- Kriko ile araç kaldırılır.
III- Bijon somunları sökülür.
IV- Bijon somunları gevşetilir.
V- Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?

A) I – II – III – IV – V
B) II – III – I – IV – V
C) III – II – IV – V – I
D) V – I – IV – II – III

Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır. Daha sonra jant kapağı çıkartılır. Sonra bijon somunları gevşetilir. Sonra kriko ile araç kaldırılır. En son bijon somunları sökülür. Buna göre doğru cevap d seçeneği V – I – IV – II – III olacaktır.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.