Federal devlet ile federe devletler arasındaki yetki paylaşımı federal devletin anayasası ile yapılır. Yetki paylaşımında izlenen iki usulden Federal Devletin Yetkilerini Sayma ne anlama gelir?

Federal devlet ile federe devletler arasındaki yetki paylaşımı federal devletin anayasası ile yapılır. Yetki paylaşımında izlenen iki usulden Federal Devletin Yetkilerini Sayma ne anlama gelir?

Federal devlet ile federe devletler arasındaki yetki paylaşımı federal devletin anayasası ile yapılır. Yetki paylaşımında izlenen iki usulden Federal Devletin Yetkilerini Sayma ne anlama gelir?
Yayınlama: 17.10.2022
6
A+
A-

Federal devlet ile federe devletler arasındaki yetki paylaşımı federal devletin anayasası ile yapılır. Yetki paylaşımında izlenen iki usulden Federal Devletin Yetkilerini Sayma ne anlama gelir?

Yetki paylaşımında izlenen iki usulden biri “Federal Devletin Yetkilerini Sayma”dır. Bu usule göre, anayasa federal devletin yetkilerini tek tek sayar. Bu yetkilere “sayılmış yetkiler/enumareted powers” denir. Federal devletlere genellikle savaş ve barış ilan emek, ordu kurmak, para basmak, vergi salmak gibi yetkiler tanınır. Örneğin ABD Anayasası 1. Maddesi 8. Ayrımda federal yetkiler sayılmıştır. Anayasada sayılmış yetkiler dışında kalan yetkilere “bakiye yetkiler/residual powers” denir.

Bu durumda bakiye yetkiler federe devletlere bırakılmıştır. Bu usulde federe devletlerin yetkisi “genel yetki/general powers,” federal devletin yetkisi ise istisnai yetki/attribituted powersniteliğindedir.Bu usul federe devletin lehinedir. Çünkü federal devletin sınırlı bir yasama yetkisi vardır. Bu usule örnek olarak ABD ve Almanya gösterilebilir. Bu devletlerin anayasaları federal devletlerin yetkilerini saymış geriye kalan yetkileri federe devletlere vermişler ayrıca federe devletlerin genel yetkili olduğu kuralını koymuşlardır.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.