Hastaya yapılan by-pass cerrahisinde a. coronaria sinistra ortaya çıkarılırken, bu artere eşlik eden aşağıdaki venlerden hangisinin yaralanmamasına dikkat edilmelidir?

Kronik anjina pectoris’i olan elli yaşında bir erkek hasta hastaneye geliyor. Koroner anjiografi, arteria coronaria sinistra’dan orijinlenen ramus circumflexus’ta tam tıkanıklık olduğunu gösteriyor.

Hastaya yapılan by-pass cerrahisinde a. coronaria sinistra ortaya çıkarılırken, bu artere eşlik eden aşağıdaki venlerden hangisinin yaralanmamasına dikkat edilmelidir?

A) Vena cardiaca media
B) Vena cardiaca parva
C) Vena cardiaca magna
D) Venae cardiacae anteriores
E) Vena ventriculi posterior sinistri

Hastaya yapılan by-pass cerrahisinde a. coronaria sinistra ortaya çıkarılırken, bu artere eşlik eden aşağıdaki venlerden hangisinin yaralanmamasına dikkat edilmelidir?
Yayınlama: 04.10.2022
13
A+
A-

Kronik anjina pectoris’i olan elli yaşında bir erkek hasta hastaneye geliyor. Koroner anjiografi, arteria coronaria sinistra’dan orijinlenen ramus circumflexus’ta tam tıkanıklık olduğunu gösteriyor.

Hastaya yapılan by-pass cerrahisinde a. coronaria sinistra ortaya çıkarılırken, bu artere eşlik eden aşağıdaki venlerden hangisinin yaralanmamasına dikkat edilmelidir?

A) Vena cardiaca media
B) Vena cardiaca parva
C) Vena cardiaca magna
D) Venae cardiacae anteriores
E) Vena ventriculi posterior sinistri

Doğru cevap: C

V.cardiaca magna (v.interventricularis anterior), hem ramus interventricularis anterior hem de ramus circumflexus ile birlikte seyreder ve sinus coronarius’a dökülür. Bu ven by-pass cerrahisi sırasında korunmalıdır.

V. cardiaca media, kalbin alt yüzünde a. coronaria dextra’nın dalı olan r. interventricularis posterior ile birlikte seyreder.

V. cardiaca parva, a. coronaris dextra ile birlikte seyreder.

V. cardiacae anteriores, sağ atriyum’a dökülür.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.