Histolojik olarak alveolar, tübüler ve bazen papiller yapıların gözlendiği OCT3-4 ve PLAP pozitivitesine ek olarak sitokeratin ve CD 30 (+) özellik gösteren fakat c-kit (-) olan testis tümörü aşağıdakilerden hangisidir?

Histolojik olarak alveolar, tübüler ve bazen papiller yapıların gözlendiği OCT3/4 ve PLAP pozitivitesine ek olarak sitokeratin ve CD 30 (+) özellik gösteren fakat c-kit (-) olan testis tümörü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seminom
B) Yolk sac
C) Lenfoma
D) Embryonel karsinom
E) Mikst germ hücreli tümör

Histolojik olarak alveolar, tübüler ve bazen papiller yapıların gözlendiği OCT3-4 ve PLAP pozitivitesine ek olarak sitokeratin ve CD 30 (+) özellik gösteren fakat c-kit (-) olan testis tümörü aşağıdakilerden hangisidir?
Yayınlama: 17.10.2022
32
A+
A-

Histolojik olarak alveolar, tübüler ve bazen papiller yapıların gözlendiği OCT3/4 ve PLAP pozitivitesine ek olarak sitokeratin ve CD 30 (+) özellik gösteren fakat c-kit (-) olan testis tümörü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seminom
B) Yolk sac
C) Lenfoma
D) Embryonel karsinom
E) Mikst germ hücreli tümör

Histolojik olarak alveolar, tübüler ve bazen papiller yapıların gözlendiği OCT3/4 ve PLAP pozitivitesine ek olarak sitokeratin ve CD 30 (+) özellik gösteren fakat c-kit (-) olan testis tümörü embryonel karsinomdur. Doğru cevap d seçeneği embryonel karsinom olacaktır.

EMBRİYONAL KARSİNOM: Seminomdan daha küçüktür ve makroskopik olarak kanama ve nekroz alanları içerir. Ağrılı ve agresif tümörlerdir. 20-30 yaş aralığında izlenir. Histolojik olarak tümör hücreleri alveolar veya tubuler yapılar gösterirler ve bazen irregüler papiller yapılar da gösterebilirler. Hücreler geniş bazofilik sitoplazmalı, iri nükleuslu, belirgin nükleollüdür. Erken dönemde hematojen metastaz yaparlar. Seminoma benzer şekilde, OCT ¾ ve pALP pozitiftirler. Ayrıca; sitokeratin ve CD 30 pozitiftirler. C-kit negatiftirler.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.