Hücre mitozunda yukarıdakiler hangi sıra ile gerçekleşir?

1. Retinoblastomun hiperfosforilizasyonu
2. Nükleustaki proonkogenlerin aktivasyonu
3. Siklin B/CDK1 etkileşimi
4. Siklin E/CDK2 etkileşimi
5. Siklin D/CDK4 etkileşimi

Hücre mitozunda yukarıdakiler hangi sıra ile gerçekleşir?

A) 1-2-3-4-5
B) 2-1-5-4-3
C) 2-3-4-5-1
D) 2-5-1-4-3
E) 2-1-4-5-3

Hücre mitozunda yukarıdakiler hangi sıra ile gerçekleşir?
Yayınlama: 17.10.2022
3
A+
A-

1. Retinoblastomun hiperfosforilizasyonu
2. Nükleustaki proonkogenlerin aktivasyonu
3. Siklin B/CDK1 etkileşimi
4. Siklin E/CDK2 etkileşimi
5. Siklin D/CDK4 etkileşimi

Hücre mitozunda yukarıdakiler hangi sıra ile gerçekleşir?

A) 1-2-3-4-5
B) 2-1-5-4-3
C) 2-3-4-5-1
D) 2-5-1-4-3
E) 2-1-4-5-3

Hücre mitozunda sırasıyla nükleustaki proonkogenlerin aktivasyonu, siklin D/CDK4 etkileşimi, retinoblastomun hiperfosforilizasyonu, siklin E/CDK2 etkileşimi ve siklin B/CDK1 etkileşimi gerçekleşir. Buna göre doğru cevap d seçeneği 2-5-1-4-3 olacaktır.

1– Nükleusda proonkojenlerin aktivasyonu (myc, ras, jun, fos gibi) Mitotik uyarının nukleusa iletilmesi ve hucrenin G0 → G1 gecişini yapması
2– Cyclin D G1–S noktasını kontrol eder. CDK4 ile fosforile olursa geçiş sağlanır: Hucrenin mitoza girip girmeyeceği bu aşamada kontrol edilir. P53 geni (supresor gen) p21 proteini ile CDK’ yı inhibe ederek, G1–S gecişini inhibe eder.
3– Retinoblastomun hiperfosforilizasyonu: Cyclin D/ CDK 4 aktif kompleksi retinoblastom (Rb) genini hiperfosforilize edip etkisizleştirir. Normalde Retinoblastom G1–S geçişini engeller. Ancak, hiperfosforile hale gecerse, inaktive olur ve G1–S supresyonu ortadan kalkar.
4–Cyclin E–CDK2
5–Cyclin B / CDK1: Hücre G2 – M gecişini yapar ve mitoz gerçekleşir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.