Yurtdışında evlendim, Türkiye’de boşanabilir miyim?

Yurtdışında evlendim, Türkiye’de boşanabilir miyim?

Yurtdışında evlendim, Türkiye’de boşanabilir miyim?
Yayınlama: 01.10.2022
7
A+
A-

Yurtdışında evlendim, Türkiye’de boşanabilir miyim?

Diğer ülkede boşanırsanız Türkiye’de, Türkiye’de boşanırsanız diğer ülkede tanıma/tenfiz davası açarak boşanmanın olduğu ülkedeki mahkeme kararını diğer ülkede geçerli hale getirebilirsiniz.

Yabancı ile de evli olsa bir Türk vatandaşı, Türkiye’de boşanma davası açabilir. Ancak boşanma kararının verilebilmesi için yapılan evlenmenin konsolosluklar aracılığıyla nüfus kayıtlarına bildirilmiş olması gerekir. Kayıtlarda yapılan evliliğin görülmemesi halinde, önce kayıtların gerçek duruma uygun hale getirilebilmesi sağlanır. Bundan sonra boşanma davası görülür.

Yurtdışında gerçekleşen boşanmaların Türk makamları nezdinde bir geçerliliği bulunmamaktadır. Yabancı mahkeme kararının Türkiye’de geçerli olabilmesi için Tanıma/Tenfiz davası açmak gerekmektedir. Bazı vatandaşlar yurtdışında boşanmış olmasının Türkiye’de de geçerli olacağı düşüncesine kapılarak Türkiye’de dava açmamaktadır. Bu durum ise başta kendileri ve ölüm durumunda mirasçıları nezdinde hukuki ve maddi mağduriyetlere sebebiyet verebilir. Bu tür mağduriyetlerin önüne geçebilmek adına mutlaka tanıma tenfiz davası açılmalıdır.

Tanıma; yabancı mahkeme tarafından verilen kararın Türkiye’deki makamlar nezdinde geçerli bir boşanma kararı etkisini göstermesi anlamına gelmektedir. Tenfiz ise; yabancı mahkemenin, boşanma kararı yanında velayet, nafaka, tazminat gibi boşanmanın ferileri hakkında da karar vermiş olması durumunda, bu kararların Türkiye’de icra edilebilmesi anlamına gelir.

Tanıma Tenfiz Davasının Şartları Nelerdir?

  1. Yabancı mahkeme tarafından verilen bir boşanma ilamı bulunmalıdır.
  2. Verilen boşanma kararı kesinleşmelidir.
  3. Boşanma kararında Türk kamu düzenine açıkça bir aykırılık bulunmamalıdır.
  4. Yabancı mahkeme tarafından hukuk davalarına ilişkin bir karar olmalıdır.
  5. Yabancı ülke ve Türkiye arasında karşılığın bulunması gerekir (aşağıda değinilecektir.)

Tanıma Tenfiz Davası İçin Hangi Evraklar Gerekir?

  • Öncelikle boşanma kararını veren yabancı mahkemeden imzalı ve mühürlü karar sureti alınmalıdır.
  • Yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma kararı yabancı ülkenin kendi iç hukuk düzenlemesine göre kesinleşmiş bir karar olmalıdır. Türk hukuk sistemimize göre kesinleşme; yasa yollarının tüketilmesi, yasa yoluna başvurudan feragat edilmesi ya da başvuru süresinin geçirilmesi ile mümkündür.
  • Konsolosluktan apostile şerhi alınması gerekir. Apostile şerhinin amacı, kararı veren yabancı ülke yetkili makamlarının, kararı vermeye yetkili olduğunun konsoloslukça tespiti için istenen onaydır. Türk hukukuna göre, apostile şerhi konsolosluklardan alınmalıdır.
  • Yabancı mahkemenin boşanma kararı Türkçe olarak tercümesi yapılmalıdır. Tercüme yeminli tercüme büroları aracılığıyla yapılabilir.

Tanıma Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer? Bizzat Katılmak Gerekir mi?

Tanıma tenfiz davasında, eşlerden her biri kendi başına ya da vekili aracılığı ile bu yola başvurabilir. Diğer eşin başvuru anında olmasına gerek yoktur. Ancak davalı eşe tebligat çıkarılması, yasa gereği zorunludur. Davalar genel olarak kısa sürmekte olup, tebligat aşamasına göre dava süresi değişkenlik göstermektedir. Taraflar bir avukat ile temsil edildikleri takdirde davaya bizzat katılma zorunlulukları bulunmamaktadır. Davalı eş tebliğ yapılmasına rağmen duruşmaya katılmaz ya da kendisini bir avukat ile temsil ettirmez ise yokluğunda karar verilebilir.

Tanıma Tenfiz Davası Hangi Ülkeler İçin Söz Konusu Olur?

Almanya, Hollanda, İngiltere, Amerika, Avusturya, Kanada, İsviçre, Belçika, Fransa, Norveç, Avustralya, Azerbaycan, Türkmenistan, Rusya, Ukrayna, İsveç, Slovakya, Macaristan, İtalya, İspanya, Japonya, Mısır, Çin, Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya’da verilen boşanma kararları için tanıma tenfiz davası açılmalıdır.

Yeni Düzenleme Neler Getirdi?

690 Sayılı KHK ile yurtdışında boşanan vatandaşların; boşanma kararını, tanıma tenfiz davası açmaksızın idari yol ile tanıtabilmesi olanağı getirilmiştir. Bu değişiklik yalnızca boşanma, evliliğin butlanı ve iptaline yöneliktir. Eğer boşanma kararının içeriğinde; velayet, nafaka, tazminat, çocukla kişisel ilişki vs. hususlarda da karar verilmişse, mahkemede tanıma tenfiz davası açmak gerekmektedir.

Yurtdışında Evlenip Orada Boşanma ile Türkiye’de Boşanmak İçin Ne Yapılmalıdır?

Eğer yurtdışında evlenip aynı şekilde yurtdışında boşanma davası ile kesin bir sonuç alınmışsa, bunun Türkiye’deki kararını ne olduğu merak ediliyor. Artık yurtdışı boşanma kararlarını yurtdışı temsilciliklerinde nüfusa işletmek yeterlidir. Böylece yabancı ülkede gerçekleşen boşanma davası Türkiye’de de geçerliliğini korumaktadır. Türkiye’de yeniden evlenme kararı alındığında yurtdışındaki boşanma davası böylece geçerli sayılıyor. Tabii bu yalnızca karşılıklı boşanma davası için verilen karar doğrultusunda geçerlidir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.